Nationaal Programma Groningen opent Impulsloket

Bewonersverenigingen en kleine ondernemers met een idee waar een investering van boven de € 10.000 voor nodig is, kunnen vanaf nu terecht bij een nieuwloket van het Nationaal Programma Groningen: het Impulsloket. Tot 2029 is er 10 miljoen beschikbaar.

Criteria

De ideeën moeten bijdragen aan de vier ambities van het Nationaal Programma Groningen: economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat. En daarnaast een positief effect hebben op de omgeving en toekomstbestendig zijn. Het Nationaal Programma Groningen begeleidt mensen bij hun aanvraag en zet bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen in op het gebied van ondernemen. Dat moet ervoor zorgen dat het idee de grootste kans van slagen heeft.

Stichtingen en verenigingen

Voor kleinere initiatieven (tot € 10.000) bestaat sinds september 2019 al het Loket Leefbaarheid. Voor hogere bijdragen (tussen € 10.000 en € 125.000) is nu het Impulsloket beschikbaar. Stichtingen, verenigingen en coöperaties uit de hele provincie kunnen bij het Impulsloket terecht. De subsidie is op basis van cofinanciering. Met een bijdrage van maximaal 50% van de projectkosten wil het Nationaal Programma Groningen inwonersgroepen helpen met ideeën die net een wat grotere investering nodig hebben. 

Kleine ondernemers

Ook kleine ondernemers met een (verwachte) omzet van maximaal € 20.000 per jaar, kunnen gebruikmaken van het Impulsloket. Zij kunnen een aanvraag doen voor maximaal € 15.000. Het Nationaal Programma Groningen wil hiermee een kleine onderneming die uniek is in haar lokale omgeving een impuls geven. Net als bij inwonersgroepen gaat dit op basis van cofinanciering en is de bijdrage maximaal 50% van de noodzakelijke investeringsuitgaven.

Hoe werkt het?

Op de website van het Nationaal Programma Groningen is meer informatie te vinden over de regeling en het insturen van een aanvraag. Bij de eerste stap bespreken indieners het idee met de medewerkers van het Nationaal Programma Groningen en wordt samen gekeken naar de haalbaarheid van het idee. Vervolgens worden de benodigde documenten verzameld die via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ingestuurd kunnen worden. Een aanvraag insturen kan het hele jaar door. Elke maand komt de beoordelingscommissie van het Impulsloket samen om de aanvragen te bekijken en ze te toetsen aan de spelregels van de regeling.