Nabetaling voor aardbevingsgedupeerden met 'oude schade'

Een aantal inwoners van de groep van 6.000 'oude schadegevallen' krijgt van de NAM een nabetaling, zodat zij de rekening voor de werkelijk gemaakte kosten voor het herstel van aardbevingsschade kunnen betalen. Dat is het resultaat van de regeling 'vergoeding tekort herstelkosten acceptanten 6.000 aanbod NAM' die tussen 6 januari en 1 maart 2020 openstond. Gemiddeld genomen krijgen deze inwoners ongeveer € 4.370.

Brief 

Deze en volgende week ontvangt iedereen die een verzoek heeft ingediend voor deze regeling een brief met daarin de beslissing op hun verzoek om het te kort tussen het NAM-aanbod en de daadwerkelijke herstelkosten te vergoeden. Alle verzoekers die voldoen aan de voorwaarden van de regeling krijgen het verschil uitgekeerd.

Aantallen 

In totaal zijn er 193 verzoeken ingediend waarvan 181 zijn beoordeeld door de NAM. 12 verzoeken moeten nog worden beoordeeld. 81 verzoeken zijn afgewezen omdat ze niet op de 6.000-lijst voorkomen. 20 verzoeken zijn afgewezen omdat deze mensen het NAM-aanbod niet hebben geaccepteerd en naar de arbiter zijn gegaan. De overige 80 verzoeken vallen binnen de doelgroep van de regeling. Het gemiddelde bedrag dat alsnog door de NAM wordt uitgekeerd is ongeveer € 4.370.

Over de regeling

Uit onderzoek van bureau AHA! is gebleken dat het aanbod van de NAM in 2018 niet ruimhartig genoeg was om de daadwerkelijke kosten van aardbevingsschade te herstellen. De regeling 'vergoeding tekort herstelkosten acceptanten 6000 aanbod NAM' is geopend om dit tekort te vergoeden. Gedupeerden konden tot 1 maart 2020 een verzoek indienen bij de provincie Groningen.

Noodkreet

Met gedupeerden die niet onder de regeling vallen en in hun verzoek een 'noodkreet' of ander signaal hebben afgegeven, wordt contact opgenomen. Voor alle gedupeerden met een toekenning is er op een speciaal spreekuur de mogelijkheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de NAM en de provincie Groningen.