N366 een weekend dicht tussen Alteveer en Stadskanaal

De N366 tussen Alteveer en Stadskanaal is vanaf vrijdagavond 23 februari 19.00 uur tot maandagochtend 26 februari 6.00 uur gesloten voor al het verkeer. Tijdens dit weekend haalt de provincie langs dit wegvak alle bomen weg. Vervolgens worden er langs de weg tussen Nieuwe Pekela en Stadskanaal nieuwe sloten gegraven. 

Werkzaamheden

De provincie voert de werkzaamheden in het weekend van de voorjaarsvakantie uit om overlast voor weggebruikers en inwoners van omliggende dorpen zoveel mogelijk te voorkomen. De werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de verbreding van de N366 tussen Alteveer en Stadskanaal. De verbreding van de weg start later dit jaar.

Omleidingsroutes

Het doorgaande verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid over provinciale wegen (N33, N34 en N378). Deze routes moeten hinder door sluipverkeer in de omliggende dorpen voorkomen. De omleidingsroutes worden aangegeven met borden langs de weg. Ze zijn ook te vinden op de website www.n366veilig.nl.

Nieuwe sloten

Na het kappen van de bomen laat de provincie nieuwe sloten graven langs de weg tussen Nieuwe Pekela en Stadskanaal. De oude sloten worden gedempt en delen van de berm worden opgehoogd. Deze werkzaamheden starten vanaf 5 maart en duren ongeveer zes weken. Tijdens de werkzaamheden wordt de rijbaan versmald en geldt er ter hoogte van de versmalling een snelheidsbeperking en een inhaalverbod.

Ruimte voor een veilige weg

De N366 wordt tussen Alteveer en Stadskanaal verbreed naar 8,60 meter om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg te verbeteren. Nieuwe bomen komen vervolgens verder van de weg af te staan. De huidige bomen zijn van onvoldoende kwaliteit om te verplaatsen en worden daarom allemaal gekapt. Het materiaal van de gekapte bomen wordt hergebruikt.