Monumentaal spoorhuisje in Den Horn wordt verplaatst

Het monumentale spoorhuisje in Den Horn, langs het spoor tussen Groningen en Zuidhorn, wordt verplaatst. Op dit traject is een spoorverdubbeling nodig vanwege de komst van de extra sneltrein Groningen-Leeuwarden. Daarvoor moet ook de overweg, waaraan het spoorhuisje is gevestigd, worden aangepast. De provincie, gemeente Zuidhorn en ProRail hebben de afgelopen maanden samen met de bewoners van het pand gezocht naar een oplosssing, zodat het niet hoeft te worden gesloopt.

Pand behouden

Het spoorhuisje aan de Hogerweg in Den Horn dateert van 1886. De bewoners hebben aangegeven dat ze het bijzondere pand graag willen behouden en hebben het onder de aandacht gebracht bij de gemeenteraad van Zuidhorn. De raad heeft het college van burgemeester en wethouders daarop de opdracht gegeven om te onderzoeken of het pand behouden kan blijven. Dat kan waarschijnlijk, wanneer het een stuk naar het zuidoosten wordt verplaatst. De nieuwe afstand van het spoor en de overweg voldoet dan aan de geldende geluidsregelgeving. Voor de verplaatsing is wel een aanvraag voor een omgevingsvergunning nodig. Verder moet er nog overeenstemming bereikt worden met de grondeigenaar van de nieuwe locatie. Mocht dit niet allemaal lukken, dan wordt het pand alsnog gesloopt.

Financiële steun

Het huis is te verplaatsen door het ‘in te pakken' met een balkenframe. Daarna wordt het huis opgekrikt en met behulp van een onderstel naar de nieuwe locatie gereden, waar het op een nieuwe fundering geplaatst wordt. Vanuit het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden komt een financiële bijdrage voor de verplaatsing. Het college van Zuidhorn stelt de raad nu voor om ook een bijdrage beschikbaar te stellen. Zodra de betrokken partijen akkoord zijn en de omgevingsvergunning is verleend, kan het spoorhuisje worden verplaatst. Naar verwachting gebeurt dat in het najaar van 2018.