Mogelijkheden verbetering bereikbaarheid Zernike met trein en bus onderzocht

Met aanpassingen aan het spoor en busverbindingen kan de bereikbaarheid van het Zernikecomplex in de toekomst worden verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek  (PDF PDF-bestand, 2 MB)van de provincie in nauwe samenwerking met de Gemeente Groningen. Er is onderzoek (PDF PDF-bestand, 3 MB) gedaan naar busverbindingen en een nieuwe treinverbinding naar Zernike.

Stijging aantal reizigers 

Sinds 2013 stijgt het aantal reizigers op drukke buslijnen jaarlijks met 5 tot 10 procent. Na de verbouwing van het Hoofdstation in 2023 rijden de regionale treinen door op het Hoofdstation. Op dat moment worden onder andere tussen Groningen Noord en Zernike nog meer busreizigers verwacht.

Trein naar Zernike 

Een trein naar Zernike (PDF PDF-bestand, 5 MB) via station Groningen Noord langs Selwerderhof is de beste mogelijkheid om in de toekomst Zernike beter bereikbaar te maken per spoor. Andere varianten voor een treinverbinding zijn te kostbaar, nemen te veel ruimte in beslag, hebben te veel nadelige effecten op de woonomgeving, op het groen en de natuur in de omgeving van de Ring West of op bestaande plannen.

Effecten voor bus

Voor de bus zijn vier varianten onderzocht (PDF PDF-bestand, 8 MB) die het Zernikecomplex beter bereikbaar maken. Belangrijk aandachtspunt hierbij zijn de effecten op de directe omgeving van de nieuwe busroute.

Varianten trein en bus

In het onderzoek is gekeken naar drie nieuwe mogelijkheden voor de trein en vier varianten voor de bus. De treinverbinding langs Selwerderhof en de busvarianten worden verder uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid in het nieuwe provinciale Programma Mobiliteit Beleid en de nieuwe Mobiliteitsvisie van de gemeente. 

Onderzochte varianten per trein

•    Vanaf het Hoofdstation via station Groningen Noord afbuigend om het Selwerderhof heen naar Zernike
•    Vanaf het Hoofdstation waarbij het tracé langs Vinkhuizen wordt gebundeld met de Ring West en eindigt op Zernike
•    Vanaf het Hoofdstation waarbij het tracé langs Vinkhuizen niet eindigt op Zernike, maar doorgaat als spoorlijn richting Sauwerd. Hierbij vervalt station Groningen Noord en er komt een nieuw station West-End ter hoogte van de Pleiadenlaan.

Onderzochte busroutes

•    vanaf station Zuidhorn
•    vanaf station Europapark via station Noord
•    vanaf P&R Hoogkerk via Suikerzijde
•    vanaf Hoofdstation via station Suikerzijde