Minister Van der Laan bezoekt krimpregio's Groningen

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie, Van der Laan, was vrijdag 14 augustus op werkbezoek in Oost-Groningen en Eemsdelta. Aanleiding van het bezoek is de voorbereiding van het Actieplan Bevolkingsdaling dat de minister dit najaar wil presenteren. De minister heeft onder meer gesproken met bestuurders van provincie, gemeenten en woningcorporaties. Ook heeft hij een rondrit gemaakt door het gebied. Het bezoek heeft de minister een actueel beeld gegeven van de aard en de omvang van de bevolkingskrimp in Groningen.

De regio's Oost-Groningen en Eemsdelta hebben te maken met dalende bevolkingsaantallen. De prognose is dat deze trend zich de komende decennia verder voortzet. Dat heeft invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en de aanwezigheid van voorzieningen zoals winkels, scholen en zorg. Ook dreigt er leegstand, zowel van koop- als van huurwoningen. Het is belangrijk tijdig op deze ontwikkelingen te anticiperen.

Aanpak

Tijdens het bezoek is de minister bijgepraat over de ontwikkelingen in onze provincie, de gevolgen van de krimp en de oplossingen die voorbereid worden. Hij heeft onder meer een gesprek gehad met bestuurders van de provincie, de negen gemeenten die samenwerken in de Streekraad Oost-Groningen, Appingedam, Delfzijl en de woningcorporaties.

Verder is er een rondrit gemaakt door de gemeenten Oude Pekela, Winschoten,  Reiderland, Appingedam en Delfzijl. De lokale bestuurders hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de noodzaak van investeringen in de kwaliteit van de leefbaarheid in deze gemeenten.

Aanpak krimpregio's

De regio's Eemsdelta en Oost-Groningen hebben de afgelopen tien jaar al veel geïnvesteerd. Van de totale sociale huurvoorraad is 20 procent gesloopt en vervangen door nieuwe kwaliteitswoningen. Landelijk ligt dit op gemiddeld vijf procent. De regio's willen hier mee doorgaan en de aanpak verbreden naar de totale leefbaarheid.

Negen gemeenten in Oost-Groningen hebben vorig jaar het initiatief genomen om gezamenlijk een woon- en leefbaarheidsplan op te stellen. Inmiddels is de problematiek onderzocht en als eerste stap is de omvang van de bouwambities voor de komende vijf tot tien jaar vastgelegd. De komende maanden wordt dit plan verder uitgewerkt met de transformatie van het bestaande woningaanbod als centraal onderdeel.

De gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum hebben gezamenlijk een onderzoek laten doen naar de mogelijke gevolgen van de veranderende bevolkingssamenstelling tot 2030. Voor het stedelijk gebied Appingedam-Delfzijl en het platteland is een gezamenlijk perspectief ontwikkeld waarin is aangegeven welke kansen, problemen en opgaven er liggen voor het Eemsdelta-gebied.

Actieplan bevolkingsdaling

Van der Laan heeft de bevolkingsdaling hoog op zijn agenda staan. Op dit moment bereidt hij een Actieplan Bevolkingsdaling voor dat hij dit najaar wil presenteren. Daarvoor bezoekt Van der Laan de krimpregio's in Nederland, Zeeland, Limburg en nu ook Groningen. De minister wil een stevige discussie op gang brengen, omdat een omslag nodig is van ‘groeidenken’ naar ‘krimpdenken’.