Minister neemt profielschets in ontvangst tijdens Statenvergadering

Tijdens een extra Statenvergadering op 28 oktober heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Groningen in ontvangst genomen. Provinciale Staten stemden met algemene stemmen in met de voordracht over de profielschets en de voordracht over het instellen van een vertrouwenscommissie.

Tijdens een extra Statenvergadering op 28 oktober heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Groningen in ontvangst genomen. Provinciale Staten stemden met algemene stemmen in met de voordracht over de profielschets en de voordracht over het instellen van een vertrouwenscommissie.

Profielschets

De vertrouwenscommissie is belast met de beoordeling van kandidaten voor de functie van commissaris van de Koning. Tijdens de vergadering hebben de fractievoorzitters een toelichting gegeven op de profielschets aan de minister van BZK. In de profielschets staan de eisen waaraan de nieuwe commissaris van de Koning moet voldoen. De profielschets is de lat waarlangs sollicitanten worden gelegd. De minister stelt de vacature op 29 oktober open. Tot 19 november kan men solliciteren.

Afscheid Max van den Berg

De huidige commissaris van de Koning, Max van den Berg, neemt per 1 april 2016 afscheid. Hij krijgt dan van koning Willem-Alexander bij koninklijk besluit eervol ontslag, omdat hij in maart 2016 de leeftijd van 70 jaar bereikt.

Meer informatie? Bekijk het dossier 'nieuwe commissaris van de Koning'.