Minder regels, betere dienstverlening

Kan het eenvoudiger en klantvriendelijker? Dat is de centrale vraag waar de provincie Groningen mee aan de slag gaat. Regels zijn nodig om goed te besturen. Maar soms verdwaalt de inwoner, de subsidieaanvrager, de ondernemer in een woud aan regels. De provincie gaat daarom dereguleren: we bekijken waar we regels kunnen schrappen of vereenvoudigen en de dienstverlening en klantgerichtheid kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanvragen van een subsidie gemakkelijker te maken en door te onderzoeken of een Klanten Contact Centrum een goed middel is om onze dienstverlening en klanttevredenheid te verbeteren.

Kan het eenvoudiger en klantvriendelijker? Dat is de centrale vraag waar de provincie Groningen mee aan de slag gaat. Regels zijn nodig om goed te besturen. Maar soms verdwaalt de inwoner, de subsidieaanvrager, de ondernemer in een woud aan regels. De provincie gaat daarom dereguleren: we bekijken waar we regels kunnen schrappen of vereenvoudigen en de dienstverlening en klantgerichtheid kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanvragen van een subsidie gemakkelijker te maken en door te onderzoeken of een Klanten Contact Centrum een goed middel is om onze dienstverlening en klanttevredenheid te verbeteren.

Minder regels: wat vindt de burger?

Om de regeldruk voor bedrijven, maatschappelijk organisaties, lokale overheden en burgers zodanig te verminderen dat het voor hen merkbaar beter wordt, vinden we het belangrijk om beter zicht te krijgen op wat de regeldruk voor deze doelgroepen precies inhoudt. Daarom vragen we waar zij precies tegen aanlopen als het gaat om regels en waar zij mogelijkheden zien om de regeldruk te verminderen.

Betere dienstverlening

We gaan niet alleen de provinciale regels zo nodig schrappen of vereenvoudigen. We werken ook aan een betere, snellere en efficiƫntere dienstverlening. Zoals het beter stroomlijnen van klantencontacten en het verbeteren van subsidieprocessen. Daar horen ook acties bij die gericht zijn op verandering van houding en gedrag van onze medewerkers en bestuurders. De acties en maatregelen die we gaan nemen staan in een Plan van Aanpak.