Minder productieve landbouwgrond Veenkoloniën onder water

De provincie Groningen ondersteunt een project waarbij 16 hectare lager gelegen landbouwgrond in de Veenkoloniën van mindere kwaliteit langdurig onder water wordt gezet. Het project wordt uitgevoerd door de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen en het waterschap Hunze en Aa's. Er wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden om het waterpeil beter te reguleren, een waterbuffer op te bouwen en veenoxidatie (die zorgt voor bodeminklinking) tegen te gaan.

De provincie Groningen ondersteunt een project waarbij 16 hectare lager gelegen landbouwgrond in de Veenkoloniën van mindere kwaliteit langdurig onder water wordt gezet. Het project wordt uitgevoerd door de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) en het waterschap Hunze en Aa's. Er wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden om het waterpeil beter te reguleren, een waterbuffer op te bouwen en veenoxidatie (die zorgt voor bodeminklinking) tegen te gaan.

Waterbeheer

Wanneer de 16 hectare lager gelegen landbouwgrond onder water wordt gezet (en er geen akkerbouw wordt gepleegd), zijn schommelingen in het waterpeil beter op te vangen. Dat is goed voor de boeren in de Veenkoloniën, die graag zien dat het waterpeil in het gebied naar beneden gaat. Daarnaast kan het gebied gebruikt worden als waterbuffer, om regenwater op te vangen en (tijdelijk) vast te houden. De vernatting van de grond gaat bovendien bodeminklinking tegen en kan zorgen voor een toename van akkervogels, reëen, hazen en bloemrijke vegatie waar insecten op afkomen.

EU-eisen

Deze proef met de zogenaamde natte natuurbraak is bedoeld om na te gaan of boeren in de Veenkoloniën gezamenlijk aan de EU-eisen voor vergroening kunnen voldoen. De provincie draagt 15.000 euro bij vanuit het programma Klimaatadaptatie.