Minder ongelukken met slachtoffers op N366

Het aantal ongelukken met slachtoffers op de provinciale weg N366 tussen Veendam en de Duitse grens is sinds 2009 met ruim 70 procent gedaald. In 2009 ging het project 'N366 Veilig' van start. Het doel van dit project is het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N366. De doelstelling was om in 2015 het totale aantal ongelukken en het aantal slachtofferongevallen te hebben gehalveerd. Dit doel lijkt nu al behaald te zijn.

 

Het aantal ongelukken met slachtoffers op de provinciale weg N366 tussen Veendam en de Duitse grens is sinds 2009 met ruim 70 procent gedaald. In 2009 ging het project 'N366 Veilig' van start. Het doel van dit project is het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N366. De doelstelling was om in 2015 het totale aantal ongelukken en het aantal slachtofferongevallen te hebben gehalveerd. Dit doel lijkt nu al behaald te zijn.

Aanpak weggedeelte Veendam en Pekela

Met name op het deel Veendam-Stadskanaal komen nog regelmatig ongevallen voor. Hier wordt de komende jaren aan gewerkt. Het deel Veendam-Pekela wordt verdubbeld en van Pekela tot Stadskanaal wordt de weg verbreed, zoals ook op het deel Stadskanaal-Ter Apel is gebeurd.

Effecten op langere termijn

Of de cijfers ook op langere termijn laag blijven moet aan het eind van het project blijken als de hele N366 is omgebouwd tot volwaardige autoweg. Door de effecten van de maatregelen tot nu toe lijkt de doelstelling van het project, het halveren van het aantal ongevallen en slachtofferongevallen in 2015, al gehaald. De provincie hoopt uiteraard dat de daling van de slachtofferongevallen zich verder door zal zetten de komende jaren.

Maatregelen sinds 2009

Begin 2009 is het project N366 Veilig gestart. De provincie Groningen en de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal en Vlagtwedde hebben zich de afgelopen jaren samen met het Openbaar Ministerie en de politie ingezet om de N366 veiliger te maken. Dit is gebeurd door de weg aan te pakken, door voorlichting te geven over veilig weggedrag en door controles van de politie. De weg wordt breder en de kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt. Op alle aansluitingen die tot nu toe opnieuw ingericht zijn, is het aantal ongevallen teruggedrongen tot vrijwel nul. Ook is het aantal ongevallen met slachtoffers op wegvakken de laatste jaren afgenomen. Hier gaat het om wegvakken die breder zijn gemaakt en waar ribbelmarkering langs de kant is aangebracht.