Minder geld voor evenementen in provincie

De provincie trekt de komende periode jaarlijks ruim 3,5 ton uit voor evenementen. Dat is minder dan in voorgaande jaren. Om het geld zo effectief mogelijk te besteden worden alleen nog bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen gesubsidieerd, die aansluiten bij de toeristische promotie- en marketingstrategie van Marketing Groningen. Hiervoor trekt de provincie 2 ton uit. Voor sportevenementen is geen plek meer.

De provincie trekt de komende periode jaarlijks ruim 3,5 ton uit voor evenementen. Dat is minder dan in voorgaande jaren. Om het geld zo effectief mogelijk te besteden worden alleen nog bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen gesubsidieerd, die aansluiten bij de toeristische promotie- en marketingstrategie van Marketing Groningen. Hiervoor trekt de provincie 2 ton uit. Voor sportevenementen is geen plek meer.

Geselecteerde evenementen

De marketingstrategie van Marketing Groningen richt zich op zeven redenen om de provincie Groningen te bezoeken. Het gaat hierbij om de stad Groningen, het Lauwersmeer, de Wadden, Bourtange en de borgen, kerken en wierden. Na advies van Marketing Groningen hebben we de volgende jaarlijks terugkerende evenementen geselecteerd, die aansluiten bij deze strategie:

Wanneer deze evenementen voor 1 maart 2016 een projectplan bij ons indienen, kunnen zij in aanmerking komen voor een bijdrage voor een periode van twee jaar.

Subsidieregeling

Het 'Budget Evenementen' is met ingang van 2016 niet langer een open subsidieregeling, waar iedereen een aanvraag voor kan indienen. Voor eenmalige grote evenementen is er een incidenteel budget van jaarlijks 154.000 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat het evenement minimaal 50.000 bezoekers trekt en landelijke uitstraling (media-aandacht) heeft.