Minder contant geld moet werk buschauffeur veiliger maken

Vervoerbedrijf Qbuzz en het OV-bureau Groningen Drenthe gaan maatregelen nemen om te zorgen voor minder contant geld in de bus. Dit gebeurt om het gevoel van veiligheid in de bus te vergroten. Op een aantal lijnen heeft Qbuzz pinautomaten in de bus geplaatst. Verder wordt het gebruik van de OV-chipkaart gepromoot. Om het aantrekkelijker te maken met de OV-chipkaart te reizen, wordt voorgesteld de tarieven van het Eurokaartje aan te passen. Ook komen er minder soorten Eurokaartjes. Naar verwachting gaan de wijzigingen per april 2017 in.

Maatregelen

In de afgelopen jaren hebben er landelijk verschillende incidenten in de bus plaatsgevonden. Daarom hebben vervoerders in het hele land met elkaar afgesproken maatregelen te nemen om de veiligheid in de bus te vergroten en te zorgen voor minder contant geld in de bus. De eerste maatregel in Groningen is het plaatsen van pinautomaten op Qlinks 3 en 4. Tot nu toe worden al 70 kaartjes per dag met de pin betaald in plaats van contant. Verder gaat het OV-bureau met speciale acties de aanschaf en het gebruik van de OV-chipkaart promoten. Ook dit vermindert het contant geld in de bus.

Eurokaartjes

De afgelopen jaren zijn de tarieven van de OV-chipkaart aangepast aan het prijspeil, maar de Eurokaartjes die contant afgerekend worden in de bus niet. Inmiddels bleek het in veel gevallen goedkoper te zijn om te reizen met een Eurokaartje. De tarieven voor de Eurokaartjes aangepast waardoor het aantrekkelijker wordt met de OV-chipkaart te reizen. Een kaartje voor twee zones gaat 2,50 kosten in plaats van 2 euro. Door een aanpassing van de standaardtarieven zijn er straks maar twee verschillende soorten kaartjes nodig: van 2,50 en 5 euro.

Aanpassing tarieven

Provinciale Staten van Groningen en Drenthe, de gemeenteraad van Groningen en de consumentenplatforms van Groningen en Drenthe wordt om advies gevraagd over de aanpassingen van de tarieven van de Eurokaartjes. Uiteindelijk beslist het OV-bureau.