'Miljoenennota biedt aanknopingspunten voor Groningen'

De Miljoenennota biedt perspectief voor de provincie Groningen. Dat blijkt uit de reacties van Gedeputeerde Staten op de Troonrede, tijdens een persbijeenkomst op 18 september in het provinciehuis. Als het gaat om energietransitie, krimp en infrastructuur ziet het college veel aanknopingspunten. Er zijn ook zorgen, bijvoorbeeld over de gaswinning en verdeling van overheidsgelden.

Perspectief voor Groningen

De energietransitie heeft een prominente plek in de Miljoenennota, tot tevredenheid van het college. Zo wil dit kabinet investeren in de ontwikkeling van waterstof, aardwarmte en wind op zee. Verder zijn Gedeputeerde Staten blij met de aandacht voor de krimpproblematiek en de plannen om te investeren in huisvesting, onderwijs en arbeidsmarkt. Dat het kabinet ook werk wil maken van een betere treinverbinding met Duitsland, de digitalisering en nieuwe vormen van democratie en samenwerking, kan eveneens op goedkeuring rekenen. Daarnaast is het college te spreken over de plannen voor het Waddengebied en de landbouwsector.

Zorgen

Gedeputeerde Staten zijn blij dat de afbouw van de gaswinning prominent is genoemd in de Troonrede, maar vinden dat de Miljoenennota te weinig concreet hierover is. Verder wordt betreurd dat het kabinet niet duidelijk is over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en dat hiervoor geen geld is gereserveerd. Daarnaast zijn er zorgen over de verdeling van overheidsgelden, waardoor de provincie en gemeenten met gaten in hun begroting zitten.

Lees meer in het persoonlijke weblog van commissaris van de Koning RenĂ© Paas.