Miljoeneninvestering in veilig en aantrekkelijk Zoutkamp

De gemeente Het Hogeland, de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest tekenden op 29 juni een samenwerkingsovereenkomst om de waterveiligheid, de toegankelijkheid, de recreatie en het toerisme in en rond Zoutkamp te verbeteren. De plannen zijn een aanvulling op het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Wethouder Theo de Vries van Het Hogeland, gedeputeerde Henk Staghouwer en loco-dijkgraaf Eisse Luitjens van het waterschap bekrachtigden de samenwerking. In totaal investeren de drie gebiedspartners ruim € 32 miljoen in Zoutkamp. 

Bestuurders op sluis bij Zoutkamp

Impuls voor recreatie en toerisme

Noorderzijlvest laat een nieuw gemaal bouwen. De bestaande Hunsingosluis wordt omgebouwd tot een schutsluis. Deze investeringen bieden ook mogelijkheden om de recreatie en het toerisme een impuls te geven. Zo wordt er een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Reitdiepsluis aangelegd en komen er aanmeervoorzieningen in het Reitdiep en het Hunsingokanaal. Verder wordt de cultuurhistorische dijkbekleding weer zichtbaar gemaakt en komt er een fietspad tussen Zoutkamp en Electra. Deze voorzieningen komen mede tot stand dankzij Nationaal Programma Groningen.

Kansen voor Zoutkamp

De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Reitdiep zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid voor inwoners en bezoekers van Zoutkamp verbetert.  Daarnaast wordt het dorp toegankelijker voor toeristen, ook voor de toervaart. Zij hoeven dan niet meer te wachten tijdens het gebruik van het gemaal. Via de nieuwe schutsluis kunnen boten Zoutkamp straks altijd bereiken.

Planning

De gebiedspartners gaan nu van start met de voorbereidingen voor de nieuwe voorzieningen. De voorbereiding moet in 2022 klaar zijn en daarna kan de uitvoering beginnen. In 2025 moeten de plannen klaar zijn.