Miljoenen voor Lauwersmeer en Lauwersoog

De provincie wil de komende jaren flink investeren in het gebied Lauwersmeer en Lauwersoog. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten gevraagd om een budget van 15 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het investeringsprogramma. Samen met de gemeente De Marne wil de provincie Groningen aan de slag in het gebied. Hoofddoel is om samen met gemeente De Marne en particuliere ondernemers van Lauwersoog een duurzame, toekomstgerichte (visserij)haven en een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken voor toeristen.

De provincie wil de komende jaren flink investeren in het gebied Lauwersmeer en Lauwersoog. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten gevraagd om een budget van 15 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het investeringsprogramma. Samen met de gemeente De Marne wil de provincie Groningen aan de slag in het gebied. Hoofddoel is om samen met gemeente De Marne en particuliere ondernemers van Lauwersoog een duurzame, toekomstgerichte (visserij)haven en een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken voor toeristen.

Aandacht voor haven en toerisme

We hebben het investeringsprogramma is niet tot in detail uitgewerkt. De investeringen hangen onder andere ook af van particuliere initiatieven, het budget en het draagvlak. Herinrichting van de visserijkades en een andere infrastructurele indeling in de haven hebben de komende jaren vooral onze aandacht. Ook werken we aan de verbetering van de toeristische ontsluiting van Lauwersoog zoals ontbrekende schakels voor varen, wandelen, fietsen, parkeren en uitzichtplekken op de dijk.

Meefinanciering

Investeringen zullen niet alleen voor rekening van de provincie en de gemeente komen. We doen een beroep op meefinanciering uit programma's als het Waddenfonds, Europees Visserijfonds,  Regionaal Economisch Programma (REP/ZZL) en dergelijke. De afgelopen jaren zijn op die manier al diverse maatregelen gerealiseerd, zoals een aanpassing van de visserijhaven voor duurzame visserij, de vestiging van een hotel en een informatiecentrum Werelderfgoed/Nationaal Park Lauwersmeer.