Miljoenen voor aardappelzetmeel

Om half acht 's ochtends vertrek ik naar Leeuwarden. Op het kantoor van Louis Schouwstra van Rijkswaterstaat-Noord praat ik over het zogeheten MIRT-onderzoek dat zijn dienst uitvoert naar de Waddenzee. Dit onderzoek moet opleveren dat we de komende jaren samen met het Rijk en met Duitsland iets gaan doen aan een schonere Eems-Dollard in het bijzonder en een schonere Waddenzee in het algemeen. Maar ook een Waddenzee met een verdiepte vaargeul naar de Eemshaven.

 

Om half acht 's ochtends vertrek ik naar Leeuwarden. Op het kantoor van Louis Schouwstra van Rijkswaterstaat-Noord praat ik over het zogeheten MIRT-onderzoek dat zijn dienst uitvoert naar de Waddenzee. Dit onderzoek moet opleveren dat we de komende jaren samen met het Rijk en met Duitsland iets gaan doen aan een schonere Eems-Dollard in het bijzonder en een schonere Waddenzee in het algemeen. Maar ook een Waddenzee met een verdiepte vaargeul naar de Eemshaven.

Het gaat dus om ecologie en om economie. Dat is spannend, want natuur- en milieuverenigingen hebben vanuit hun aard vooral oog voor het eerste, het bedrijfsleven voor het laatste. Al verandert dat de laatste tijd wel. Maar als het even spannend wordt, valt iedereen weer in zijn oude reflex. Vanochtend bekijken we hoe we elkaar toch kunnen vasthouden.

Na overleg met de afdeling Landelijk Gebied en Water op het provinciehuis in Groningen vertrek ik naar het provinciehuis van Drenthe. Met een pasje mag je door een poortje naar binnen. Hoewel ik er begrip voor heb vanwege de veiligheid blijf ik het strijdig vinden: in een overheidsgebouw is iedereen immers toch van harte welkom?

Via een korte stop op het provinciehuis Groningen ga ik door naar Midwolda. Daar praten we vanavond in de prachtige boerderij Hermans Dijkstra met 110 bezoekers over de nieuwe omgevingsvisie van de provincie, met als apart thema landbouw en natuur. De stellingen die op het publiek worden losgelaten zijn prikkelend. Maar het publiek, met inderdaad veel boeren en natuurbeschermers, zijn het al vrij snel best met elkaar eens. Zo eindigt om half twaalf 's avonds een lange dag.

Woensdag ben ik weer in de boerderij Hermans Dijkstra. Ditmaal voor een welkomstwoordje op een bijeenkomst voor BOA's, buitengewoon opsporingsambtenaren. BOA's sporen strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. De bevoegdheden van BOA’s hangen samen met hun functie en zijn altijd beperkt zijn tot één bepaald werkterrein, zoals jachtopziener of milieu-inspecteur, sociaal rechercheur.

Na Midwolda gaan we door naar het proefstation in Valthermond. Terwijl boeren daar volop aan het werk zijn, stellen we de update van de Innovatieagenda Veenkoloniën vast. Boeren, bedrijven en overheden werken aan een efficiëntere, maar tegelijk ook duurzamere aardappelzetmeelsector. Een sector ook, die inspeelt op de veranderingen in het komende nieuwe landbouwbeleid van de Europese Unie. 

Hopelijk krijgen we geld van staatssecretaris Dijksma voor een deel van de innovatieagenda. De rest komt uit de sector zelf. In totaal willen we tot en met 2020 bijna 43 miljoen euro in de Veenkoloniën investeren. Het gaat wel ergens over!

Direct aansluitend vergaderen we opnieuw over zaken als het MIRT-onderzoek, waarmee mijn week begon. Alles loopt goed. Rond haf acht kunnen we Valthermond verlaten.

De volgende dag ga ik via de Blauwestad naar Hamburg, waar de Steering Committee van het Wadden Sea Forum vergadert. Ondanks de vele mensen en de drukte lukt het om erna 's nog naar de voorjaarsbijeenkomst van de ChristenUnie te gaan. Na de vele autokilometers en de lange dagen deze week is het fijn om vrijdag niet veel op pad te hoeven.

Zaterdagochtend mag ik wat zeggen bij de heropening van de Grootegastermolenpolder. Het is wat winderig weer, maar dat weerhoudt zo'n tachtig mensen uit de buurt niet om er te zijn. 's Middags spreek ik bij de opening van het vernieuwde dorpshuis in Lettelbert. De vele mensen die daar vrijwillig aan hebben meegewerkt zijn er allemaal, is mijn indruk. Al met al een mooie dag!