Miljoenen uit Waddenfonds naar Groningen

In Groningen krijgen acht projecten een subsidie uit het Waddenfonds, waaronder het project Kiek over Diek, een fietspad langs en over de Waddendijk. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag, 17 december 2010, bekend gemaakt

welke projecten in 2010 een bijdrage krijgen uit het Waddenfonds. In totaal gaat er bijna 37 miljoen euro naar het versterken van natuur- en landschap en naar duurzame economische en energieprojecten.

In Groningen krijgen acht projecten een subsidie uit het Waddenfonds, waaronder het project Kiek over Diek, een fietspad langs en over de Waddendijk. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag, 17 december 2010, bekend gemaakt welke projecten in 2010 een bijdrage krijgen uit het Waddenfonds. In totaal gaat er bijna 37 miljoen euro naar het versterken van natuur- en landschap en naar duurzame economische en energieprojecten.

Projecten

Met deze waddengelden, samen met ons cofinancieringsgeld, kunnen we flink investeren in natuur, landschap, recreatie en visserij. De projecten die naast Kiek over Diek een bijdrage ontvangen zijn:

  • Boerderijen aan de Waddenkust, een project van LTO-Noord voor de instandhouding en het herstel van dertig cultuurhistorisch karakteristieke boerderijen en boerderijerven langs de waddenkust.
  • Herplant van iepen in de Waddenregio, een project van Stichting Iepenwacht Groningen en Stichting Iepenwacht Fryslân om met het planten van iepen de karakteristieke (iepen)beplantingen in het Fries/Groningse kleigebied te versterken en te herstellen.
  • Opwaardering landschappelijke waarden wierde Weiwerd, een project met een combinatie van landschapsherstel en het leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkeling van Delfzijl.
  • Een sterk staaltje naar het Wad, een project van de Stichting Beheer en Behoud van het Poldermolencomplex De Goliath om de stalen vijzel van poldermolen de Goliath te vervangen.
  • Vissers van de Wadden, een project van de Stichting Geïntegreerde Visserij - in samenwerking met de Waddenvereniging - voor de flexibilisering van het kleine kustvisserijbedrijf, met als doel het beter samengaan van visserij en natuurbeheer in de Waddenzee.
  • Ruim baan voor vissen in het Waddengebied, door dit project wordt het probleem van vismigratie van de zee naar de boezems volledig opgelost.
  • Energie Transitiepark Eemsdelta fase 1: Algen voor een schoner Wad, een pilotproject van Algacom in samenwerking met Zeolyst en het Waterbedrijf Groningen waarbij een algenkweeksysteem getest wordt voor de productie van hoogwaardige eiwitten en biobrandstoffen met gebruik van ‘vuil water’, industriële restwarmte en CO2.

Kijk voor meer informatie op www.waddenzee.nl. Het adviesrapport met alle toegekende projecten kunt u downloaden op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.