Miljoen euro voor verbetering leefbaarheid Oost-Groningen

De provincie Groningen investeert bijna een miljoen euro in zes projecten om de leefbaarheid in Oost-Groningen te verbeteren. De projecten zijn erop gericht om voorzieningen te verbeteren. Zo krijgt Noordbroek een nieuw multifunctioneel centrum en gaat er ook geld naar de herinrichting van de Hoofdstraat in Ter Apel. De subsidies voor deze en andere projecten zijn afkomstig uit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden.

 

De provincie Groningen investeert bijna een miljoen euro in zes projecten om de leefbaarheid in Oost-Groningen te verbeteren. De projecten zijn erop gericht om voorzieningen te verbeteren. Zo krijgt Noordbroek een nieuw multifunctioneel centrum en gaat er ook geld naar de herinrichting van de Hoofdstraat in Ter Apel. De subsidies voor deze en andere projecten zijn afkomstig uit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden.

Zes Oost-Groninger gemeenten

Op 1 oktober 2012 sloot de derde ronde voor subsidieaanvragen voor de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden. In totaal zijn er zes projecten gehonoreerd, in de gemeenten Menterwolde, Pekela, Stadskanaal, Vlagtwedde, De Marne en Oldambt. De projecten hebben tot doel de leefbaarheid in de krimpregio’s te vergroten (zie bijlage). "De goede initiatieven blijven komen. Het is positief te zien dat er steeds weer vernieuwende ideeën zijn om de krimpgebieden leefbaar te houden", aldus gedeputeerde Marianne Besselink.

Jaarlijks drie miljoen euro

De Subsidie Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden is opgericht om de leefbaarheid te verbeteren in de Groninger krimpgebieden, op het gebied van wonen, onderwijs, zorg, cultuur, gezondheid, sociaaleconomische vitalisering, kwetsbare groepen en voorzieningen. Van 2011 tot 2020 is jaarlijks drie miljoen beschikbaar voor het voorbereiden en uitvoeren van acties, maatregelen, projecten en experimenten. Ook het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, een bedrag van 15 miljoen euro, gaat naar de krimpgebieden. Het Rijk draagt 14,5 miljoen euro bij. De volgende ronde voor subsidieaanvragen van de Reserve Leefbaarheid sluit op 1 april 2013.

Provinciaal Veiligheidsbeleid

Naast de bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden krijgt de gemeente Oldambt ook 20.000,- euro subsidie uit het budget Provinciaal Veiligheidsbeleid. Dat bedrag is bestemd om het centrum in Winschoten aantrekkelijk te maken en de veiligheid te verbeteren. Het centrum van Winschoten kent vele leegstaande panden. Dat kan leiden tot onveilige situaties en verdere verpaupering.

Nieuw actieprogramma

Verder is de provincie van plan om samen met de gemeenten Delfzijl, Oldambt en de Marne voor 2013 een speciaal actieprogramma op te stellen om de leefbaarheid te verbeteren. Het gaat om een nieuwe aanpak, waarbij provincie en gemeenten pragmatisch en doelgericht samenwerken. We voegen budgetten samen, zodat er meer gedaan kan worden. Voor dit actieplan zijn tientallen miljoenen euro's nodig uit verschillende provinciale fondsen. Provinciale Staten moeten hier nog over beslissen.