Milieutaken sinds 1 november uitgevoerd door Omgevingsdienst

Op 1 november is de Omgevingsdienst Groningen van start gegaan. Deze dienst houdt zich bezig met de uitvoerende taken op het gebied van milieu, zoals het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven. De Omgevingsdienst is een samenwerkingsverband van de provincie Groningen en de 23 Groninger gemeenten. Het kantoor van de dienst is gevestigd in Veendam.

Op 1 november is de Omgevingsdienst Groningen van start gegaan. Deze dienst houdt zich bezig met de uitvoerende taken op het gebied van milieu, zoals het verlenen van vergunningen, toezicht houden en handhaven. De Omgevingsdienst is een samenwerkingsverband van de provincie Groningen en de 23 Groninger gemeenten. Het kantoor van de dienst is gevestigd in Veendam.

Provincie en gemeenten eerste aanspreekpunt

De Omgevingsdienst Groningen telt 150 medewerkers, afkomstig van de provincie en de gemeenten. Voor burgers en bedrijven verandert er met de komst van de Omgevingsdienst in feite niets. Provincie en gemeenten blijven het eerste aanspreekpunt. Wel kan het zijn dat u bij de afhandeling van uw vergunningprocedure of handhavingsverzoek te maken krijgt met medewerkers van de Omgevingsdienst.

Secretaris-directeur

Gerard Nieuwe Weme is benoemd tot secretaris-directeur van de Omgevingsdienst. Hij was eerder programmamanager van de Regionale Uitvoeringsdienst in Gelderland en stond daarmee aan de wieg van de zeven omgevingsdiensten in die provincie. Hij treedt in dienst per 1 december.