Milieuplan moet zorgen voor snellere afhandeling milieuklachten

Er komt een speciale geur-app waarmee bewoners melding kunnen maken van geuroverlast. Daarnaast wil de provincie Groningen milieuklachten sneller afhandelen en de effecten van het milieubeleid beter in kaart brengen. In het Eemsdeltagebied wordt bovendien extra gelet op de balans tussen economische activiteiten en het milieu. Dat staat in het Milieuplan 2017-2020 (PDF PDF-bestand, 4 MB) van de provincie Groningen.

Specifieke normen monitoren

De provincie werkt vooral aan een goede milieukwaliteit voor bewoners. In de Eemsdelta komen specifieke normen voor geluid- en geurhinder vanwege de snel groeiende bedrijvigheid. Dit hebben we afgesproken met de gemeenten Eemsmond en Delfzijl, Groningen Seaports en bedrijven, en vastgelegd in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. We gaan de milieubelasting in de Eemsdelta monitoren, samen met deze partijen en de natuur- en milieuorganisaties.

Milieubeleid op maat

Samen met de gemeenten werken we aan milieubeleid op maat. De Omgevingswet die in 2019 in werking treedt, biedt daarvoor extra ruimte. Gedeputeerde Nienke Homan: "We willen graag milieubeleid kunnen aanpassen aan de lokale situatie. Deze is in de Eemsdelta anders dan in bijvoorbeeld het Westerkwartier. We willen de Groninger gemeenten ondersteunen bij de uitwerking van het combineren van vergunning- toezicht- en handhavingsinstrumenten met de nieuwe Omgevingswet."

Minder bedrijfsafval

Minder bedrijfsafval is ook een aandachtspunt in het nieuwe milieuplan. Afval kan steeds meer worden hergebruikt bij economische activiteiten, waardoor het eigenlijk afval meer is. We willen werken aan de overgang naar een zogeheten circulaire economie, waarbij het hergebruik en de opwaardering van afval tot nieuwe grondstoffen en producten, centraal staan.

Milieuplan

Het milieuplan is een uitvoeringsplan van de provinciale Omgevingsvisie voor het onderdeel milieu. In het plan staan de acties en maatregelen om tot het resultaat te komen dat de provincie in de Omgevingsvisie voor ogen heeft. Het is de opvolger van het Integraal Milieubeleidsplan en de strategie Gezondheid en Milieu die dit jaar aan het einde van de looptijd zijn gekomen.