Mijlpaal

Sinds 26 november 2010 is door een druk op de knop van mijn bestuurlijke opdrachtgever, gedeputeerde Rudi Slager, het dossier RUD op deze website in de lucht. Volgens de kerngroep RUD hoort op de site een weblog van de projectleider. Tegenspraak werd niet geduld en vanaf nu probeer ik iedere week over het project RUD te schrijven.

Sinds 26 november 2010 is door een druk op de knop van mijn bestuurlijke opdrachtgever, gedeputeerde Rudi Slager, het dossier RUD op deze website in de lucht. Volgens de kerngroep RUD hoort op de site een weblog van de projectleider. Tegenspraak werd niet geduld en vanaf nu probeer ik ieder week over het project RUD te schrijven.

Eerst maar even iets over mijzelf. Ik ben Dick Bresser, van origine verkeersplanoloog en ruim 30 jaar geleden begonnen als verkeersonderzoeker bij de provinciale waterstaat. Daarna heb ik mij bij de provinciale planologische dienst ontwikkeld tot allround planoloog en mijn eerste ervaringen opgedaan als projectleider. Vervolgens teruggekeerd naar mijn oude liefde als hoofd van de afdeling Verkeer en Vervoer. In 2005 weer de breedte gezocht als hoofd van de afdeling Omgevingsbeleid/Projectbureau. En sinds 1 oktober 2009 ben ik projectleider RUD Groningen. Als projectleider heb ik een onafhankelijke status, dat wil zeggen dat ik de belangen van alle bij het project betrokken partijen in het oog probeer te houden. Anderen brengen de provinciale belangen in.

Bestuursconferentie

November was een drukke en belangrijke maand in ons project. Samen met de projectgroep hebben wij toegewerkt naar de Bestuursconferentie op 26 november. Voor ons een mijlpaal. Centraal stond de 'Tussenrapportage fasen 1 en 2'. In de eerste helft van november hadden alle projectgroepleden hun bestuurlijke en ambtelijke achterban geraadpleegd over deze tussenrapportage. De drie projectgroepleden, die de gemeenten in Oost-Groningen vertegenwoordigen, hadden hiervoor zelfs een gezamenlijke bijeenkomst voor hun negen gemeenten georganiseerd.

Door het goede voorwerk van de projectgroepleden is de Bestuursconferentie een succes geworden. In een open en ontspannen sfeer discussieerden de wethouders, gedeputeerde en gemeente- en provinciesecretarissen met elkaar over de voors en tegens van de drie gepresenteerde samenwerkingsmodellen. Zeer inhoudelijke discussies waarin elke deelnemer een inbreng had. Het was voor mij als projectleider heel prettig om die betrokkenheid waar te nemen.

Die goede sfeer zag ik ook bij de onthulling van het projectlogo, het dossier RUD op de website van de provincie en het maken van de groepsfoto.

Jan Bessembinders, een van de voorzitters van de conferentie, concludeerde dat wij als projectgroep op de door ons ingeslagen koers door kunnen gaan. Dat geeft ons veel motivatie.

Wat speelt er de komende tijd?

Tijd om lang na te genieten was er niet, want dinsdag 28 november ging de eerste digitale nieuwsbrief de wereld in. Die is ook elders in het land goed ontvangen. Leuk om te zien dat de informatie over ons project nu ook al op de site van het VNG en op de landelijk RUD-site uitvoering met ambitie staat.

Diezelfde dinsdag stond onze tweewekelijkse projectgroepvergadering op het programma. Daarin zijn afspraken gemaakt over onze werkzaamheden voor de komende twee, drie maanden. Wij werken toe naar een nieuwe mijlpaal: de tweede Bestuursconferentie RUD eind februari.

Jan Beldman en Annette Prent van KplusV organisatieadvies, die de projectgroep ondersteunen, zorgen deze maand samen met de kerngroep voor een uitwerking van de modellen en de afwegingscriteria. Het resultaat daarvan wordt in januari in twee workshops besproken en dan ligt er een concept-eindrapport voor de fasen 1 en 2. Dat concept-eindrapport wordt in februari door de projectgroepleden besproken met hun achterbannen. Op de tweede Bestuursconferentie eind februari blijkt dan of er overeenstemming bestaat over het takenpakket en de vorm van de RUD. Een spannend proces dus!

In de komende weblogs zal ik verslag doen van onze en mijn activiteiten.