Middelbare scholieren bedenken oplossingen voor veilig fietsen

Leerlingen van het Ubbo Emmius uit Stadskanaal en het H.N. Werkman Stadslyceum uit Groningen kwamen als winnaars uit de bus van de Groningse provinciale finale van de Technasium Verkeersveiligheid Award (de TVA) Noord-Nederland. Zij gaan door naar de landelijke finale van de TVA.

Veilig fietsen

De middelbare scholieren kregen de opdracht om manieren te bedenken waardoor 'gewone' fietsers, mensen op een elektrische fiets en fietsers op een speed pedelec samen veilig kunnen fietsen op het hetzelfde fietspad. Leerlingen van het Ubbo Emmius bedachten een aanpak om slachtoffers onder ouderen in het verkeer te voorkomen. Het team van het H.N. Werkman Stadslyceum presenteerde de oplossing voor het snelheidsverschil op fietspaden. Met hun ontwerpen gaven de scholieren antwoord op de vraag hoe op basis van onderzoek en omstandigheden de verkeersveiligheid op fietspaden verbeterd kan worden. De jury oordeelde dat de winnaars dicht bij de opdracht zijn gebleven en goed onderzoek hebben verricht om hun onderzoek te onderbouwen.

Vijf teams

Aan de Groningse voorronde van de wedstrijd deden in totaal vijf teams van drie Technasia mee: één team van rsg de Borgen uit Leek, twee teams van Ubbo Emmius uit Stadskanaal en twee teams van het H.N. Werkman Stadslyceum uit Groningen. De leerlingen konden zelf een thema kiezen dat ze belangrijk vonden en waarnaar volgens hen onderzoek gedaan moet worden. Aan de hand van een onderzoeksplan verzamelden ze data en brachten die in beeld. Hun advies over het verbeteren van de verkeersveiligheid boden ze aan aan de provincie (Verkeerswijzer Groningen). Die kijkt hoe zij de voorstellen van de leerlingen kan gebruiken in haar beleid.

Noordelijke finale

Op 18 april strijden de beste teams uit de provinciale finales van Groningen, Fryslân en Drenthe om de uiteindelijke winst van de Technasium Verkeersveiligheid Award Noord-Nederland. Voor de winnaars is er een fiets. De wedstrijd wordt georganiseerd door Verkeerswijzer Groningen in samenwerking met Veilig Bereikbaar Drenthe, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), Veilig Verkeer Nederland en de Antea Group.