Met Statenleden op excursie tijdens de Open Monumentendag

Op zaterdag 10 september nodigen Provinciale Staten inwoners van de provincie uit deel te nemen aan een busexcursie langs enkele unieke monumenten in de provincie Groningen. Het gaat hierbij om monumenten met (herstelde) aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning. Met de excursie willen de Staten van Groningen aandacht vragen voor het cultureel erfgoed dat onze provincie rijk is én het belang van het behoud van monumenten benadrukken. Geïnteresseerden hebben de keuze uit twee routes en kunnen zich tot 2 september aanmelden voor de busexcursie op 10 september via www.provinciegroningen.nl/busexcursie.