Meldpunt Knellende Regelgeving online

Het landelijk meldpunt Knellende Regelgeving is sinds 1 juli op internet te vinden. Via deze website kunnen maatschappelijke instellingen en burgers eenvoudig melden welke regelgeving hen hindert wanneer zij de leefbaarheid in krimpgebieden willen verbeteren. Het meldpunt is een initiatief van de provincies Groningen, Limburg en Zeeland en het Rijk.

 

Het landelijk meldpunt Knellende Regelgeving is sinds 1 juli op internet te vinden. Via deze website kunnen maatschappelijke instellingen en burgers eenvoudig melden welke regelgeving hen hindert wanneer zij de leefbaarheid in krimpgebieden willen verbeteren. Het meldpunt is een initiatief van de provincies Groningen, Limburg en Zeeland en het Rijk.

Ingewikkelde regels

Maatschappelijk instellingen kunnen bij de bestrijding van krimp aanlopen tegen ingewikkelde regels op allerlei terreinen. Bijvoorbeeld bij de aanpak van woningleegstand of het aanpassen van dorpsvoorzieningen. Ook burgers kunnen met hun initiatieven vastlopen wanneer zij te maken krijgen met hinderlijke regelgeving.

Website

De meldingen op de website van meer naar beter worden direct doorgegeven aan de instantie die voor het betreffende knelpunt verantwoordelijk is; gemeente, provincie of Rijk. Op de website verschijnt ook een beknopte beschrijving van de vervolgstappen en mogelijke oplossingen. Verder staat er een overzicht van praktijkvoorbeelden waar de huidige regelgeving tekort schiet. Met de website hopen de overheden beter inzicht te krijgen in de bureaucratische problemen die zich kunnen voordoen bij het indienen van initiatieven die de leefbaarheid in de krimpregio’s moeten verbeteren.

Actieplan

Het meldpunt Knellende Regelgeving maakt deel uit van het Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling ‘Kijk op krimp’, waar provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties sinds december vorig jaar mee bezig zijn. Zij proberen met het plan gezamenlijk oplossingen te vinden voor de problemen in krimpregio’s. Kijk voor meer informatie hierover ook in ons dossier Krimp.