Meetresultaten september-oktober meetnet Oosterhorn bekend

De laatste resultaten van de luchtmetingen rond industrieterrein Oosterhorn zijn bekend. Het gaat om de periode van 3 september tot 1 oktober 2019. Bij de meetstations RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) en Heemkesbrug zijn ten opzichte van de vorige meetronde verhoogde hoeveelheden siliciumcarbide (SiC-)vezels van chemiebedrijf ESD-SIC aangetroffen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van TNO (PDF PDF-bestand, 754 KB).

Onder risicogrens

De gemeten vezels per kubieke meter blijven echter onder de gemiddelde jaarlijkse risicogrens van 300 vezels/m3 die door het RIVM gesteld wordt. Bij de nieuwe meetlocaties in de dorpen zijn deze meetronde nauwelijks of geen vezels aangetroffen.

Zeven locaties

Sinds oktober 2018 wordt de concentratie SiC-vezels op verschillende locaties in de omgeving van Oosterhorn gemeten. Dit gebeurt sinds juni 2019 op zeven locaties. Zo ontstaat een breed beeld van de uitstoot van de vezels over een langere periode en een groter gebied.

Aanvullend onderzoek

Doel van het meetnet is het objectief en onafhankelijk meten van de luchtkwaliteit en geurveroorzakende stoffen op en rond industrieterrein Oosterhorn. Op de meetstations worden luchtmonsters genomen over een periode van een maand, waarbij SiC, zware metalen en PAK's worden gemeten. Onderzoeksbureau TNO analyseert deze gegevens maandelijks in het laboratorium. De onderzoeksresultaten worden maandelijks gedeeld met de deelnemers aan de pilot Luchtapp en het meetnet. Naast het gezamenlijke meetnet heeft de provincie eerder dit jaar opdracht gegeven om aanvullende metingen te doen en extra monsters te nemen in de nabije (woon)omgeving.

Vervolg

Het gaat om zeer lage concentraties mogelijk schadelijke stoffen. Toch willen we dat ESD-SIC maatregelen neemt om de uitstoot van deze vezel terug te dringen. Verder heeft ESD een vergunning aangevraagd om die SIC-vezels te mogen uitstoten. Die aanvraag moet nog worden aangevuld door ESD-Sic voordat deze in behandeling kan worden genomen. 

Meer informatie

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 050-316 49 11.