Meetresultaten oktober-november meetnet Oosterhorn

De laatste resultaten van de luchtmetingen rond industrieterrein Oosterhorn zijn bekend. Het gaat om de periode van 1 oktober tot en met 6 november 2019. De gemeten waarden passen in het beeld tot nu toe. Echter, in de woonkern van Farmsum zijn nu voor het eerst SiC-vezels aangetroffen. De door het RIVM gehanteerde jaargemiddelde risicogrens (300 vezels/m3) is op geen van de meetpunten overschreden. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport (PDF PDF-bestand, 796 KB) van TNO.

Zeven locaties

Sinds oktober 2018 wordt de concentratie SiC-vezels op verschillende locaties in de omgeving van Oosterhorn gemeten. Dit gebeurt sinds juni 2019 op zeven locaties. Zo ontstaat een breed beeld van de uitstoot van de vezels over een langere periode en een groter gebied.

Aanvullend onderzoek

Doel van het meetnet is het objectief en onafhankelijk meten van de luchtkwaliteit en geur veroorzakende stoffen op en rond industrieterrein Oosterhorn. Op de meetstations worden luchtmonsters genomen over een periode van een maand, waarbij SiC, zware metalen en PAK's worden gemeten. Onderzoeksbureau TNO analyseert deze gegevens maandelijks in het laboratorium. De onderzoeksresultaten worden maandelijks gedeeld met de deelnemers aan de pilot Luchtapp en het meetnet. Naast het gezamenlijke meetnet heeft de provincie eerder dit jaar opdracht gegeven om aanvullende metingen te doen en extra monsters te nemen in de nabije (woon)omgeving.

Vervolg

Het gaat om zeer lage concentraties mogelijk schadelijke stoffen. Toch willen we dat ESD-SIC maatregelen neemt om de uitstoot van deze vezel terug te dringen. Verder heeft ESD een vergunning aangevraagd om die SIC-vezels te mogen uitstoten. Die aanvraag is niet in behandeling genomen omdat de aanvraag niet compleet was.

Meer informatie

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de provincie Groningen via telefoonnummer 050-316 49 11.