Meetresultaten november-december meetnet Oosterhorn

De laatste resultaten van de luchtmetingen rond industrieterrein Oosterhorn zijn bekend. Het gaat om de periode van 6 november tot en met 4 december 2019. De gemeten waarden passen in het beeld tot nu toe. De door het RIVM gehanteerde jaargemiddelde risicogrens (300 vezels/m3) is op geen van de meetpunten overschreden. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van TNO (PDF PDF-bestand, 796 KB).

Zeven locaties

Sinds oktober 2018 wordt de concentratie SiC-vezels op verschillende locaties in de omgeving van Oosterhorn gemeten. Dit gebeurt sinds juni 2019 op zeven locaties. Zo ontstaat een breed beeld van de uitstoot van de vezels over een langere periode en een groter gebied.

Aanvullend onderzoek

Doel van het meetnet is het objectief en onafhankelijk meten van de luchtkwaliteit en geur veroorzakende stoffen op en rond industrieterrein Oosterhorn. Op de meetstations worden luchtmonsters genomen over een periode van een maand, waarbij SiC, zware metalen en PAK's worden gemeten. Onderzoeksbureau TNO analyseert deze gegevens maandelijks in het laboratorium. De onderzoeksresultaten worden maandelijks gedeeld met de deelnemers aan de pilot Luchtapp en het meetnet. Naast het gezamenlijke meetnet heeft de provincie eerder dit jaar opdracht gegeven om aanvullende metingen te doen en extra monsters te nemen in de nabije (woon)omgeving.

Vervolg

We willen dat elk bedrijf zich aan de wet en regelgeving houdt. Dat geldt ook voor ESD. We willen af van de situatie dat ESD werkzaamheden doet waar geen vergunning voor is. Zo komen bij het productieproces SICvezels vrij, waarvoor geen vergunning afgegeven is. Om deze onwenselijke situatie tegen te gaan, heeft de provincie Groningen een Last onder Dwangsom opgelegd waarmee we ESD verplichten om te stoppen met de uitstoot van de SICvezels. ESD heeft een vergunningaanvraag ingediend, maar deze was niet volledig. De rechter heeft besloten de eerder opgelegde schorsing te handhaven. Het is nu aan ESD om een nieuwe aanvraag in te dienen. 

Meer informatie

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de provincie Groningen op telefoon 050-316 49 11.