Meetresultaten juli-augustus meetnet Oosterhorn bekend

De nieuwste luchtmetingen rond industrieterrein Oosterhorn zijn bekend. Het gaat om de periode van 3 juli tot 6 augustus. Bij de meetstations RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) en Heemkesbrug zijn weer siliciumcarbide(SiC-)vezels van chemiebedrijf ESD-SIC aangetroffen. Op beide locaties is het aantal vezels per kubieke meter toegenomen ten opzichte van de vorige meetperiode. Dit blijkt uit het negende onderzoeksrapport  (PDF PDF-bestand, 695 KB)van TNO.

Blazer

De gemeten vezels per kubieke meter blijven onder de gemiddelde jaarlijkse risicogrens van 300 vezels/m3 die door het Rivm gesteld wordt. Bij de nieuwe meetlocaties in de dorpen zijn deze ronde geen vezels aangetroffen.

Zeven locaties

Sinds oktober 2018 wordt de concentratie SiC-vezels op verschillende locaties in de omgeving van Oosterhorn gemeten. Dit gebeurt sinds juni 2019 op zeven locaties. Zo ontstaat een breed beeld van de uitstoot van de vezels over een langere periode en een groter gebied.

Aanvullend onderzoek

Doel van het meetnet is het objectief en onafhankelijk meten van de luchtkwaliteit en geur veroorzakende stoffen op en rond industrieterrein Oosterhorn. Op de meetstations worden luchtmonsters genomen over een periode van een maand, waarbij SiC, zware metalen en PAK's worden gemeten. Onderzoeksbureau TNO analyseert deze gegevens maandelijks in het laboratorium. De onderzoeksresultaten worden maandelijks gedeeld met de deelnemers aan de pilot Luchtapp en het meetnet. Naast het gezamenlijke meetnet heeft de provincie eerder dit jaar opdracht gegeven om aanvullende metingen te doen en extra monsters te nemen in de nabije (woon)omgeving.

Vervolgstappen

Ook al gaat het om zeer lage concentraties, niemand wil blootgesteld worden aan (vermoedelijk) kankerverwekkende stoffen. Daarom willen we dat ESD-SIC maatregelen neemt om de uitstoot van deze schadelijke vezel terug te dringen.

Meer informatie

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de provincie Groningen op telefoonnummer 050- 316 49 11.