Meetresultaten augustus-november meetnet Oosterhorn

De laatste resultaten van de luchtmetingen rond industrieterrein Oosterhorn zijn bekend. Het gaat om de periode van 5 augustus tot 12 november 2020. De gemeten waarden passen in het beeld tot nu toe. De door het RIVM gehanteerde jaargemiddelde risicogrens (300 vezels/m3) is op geen van de meetpunten overschreden. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport (PDF PDF-bestand, 874 KB) van TNO. 

Zeven locaties

Sinds oktober 2018 wordt de concentratie SiC-vezels op verschillende locaties in de omgeving van Oosterhorn gemeten. Dit gebeurt sinds juni 2019 op zeven locaties. Zo ontstaat een breed beeld van de uitstoot van de vezels over een langere periode en een groter gebied.

Objectief en onafhankelijk meten

Doel van het meetnet is het objectief en onafhankelijk meten van de luchtkwaliteit en geur veroorzakende stoffen op en rond industrieterrein Oosterhorn. Op de meetstations worden luchtmonsters genomen over een periode van drie maanden, waarbij SiC, zware metalen en PAK's worden gemeten. Onderzoeksbureau TNO analyseert deze gegevens driemaandelijks in het laboratorium. Naast het gezamenlijke meetnet heeft de provincie vorig jaar opdracht gegeven om aanvullende metingen te doen en extra monsters te nemen in de nabije (woon)omgeving.

Meer informatie

Voor meer vragen kunt u ons bellen op: 050-316 49 11.