Meetresultaten april-mei meetnet Oosterhorn

De laatste resultaten van de luchtmetingen rond industrieterrein Oosterhorn zijn bekend. Het gaat om de periode van 8 april tot 6 mei 2020. De gemeten waarden passen in het beeld tot nu toe. De door het RIVM gehanteerde jaargemiddelde risicogrens (300 vezels/m3) is op geen van de meetpunten overschreden. Wel zijn op de meetstations Heemskesbrug en Borgsweer verhoogde concentraties aan SiC-vezels aangetroffen. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport (PDF PDF-bestand, 817 KB) van TNO.

Zeven locaties

Sinds oktober 2018 wordt de concentratie SiC-vezels op verschillende locaties in de omgeving van Oosterhorn gemeten. Dit gebeurt sinds juni 2019 op zeven locaties. Zo ontstaat een breed beeld van de uitstoot van de vezels over een langere periode en een groter gebied.

Aanvullend onderzoek

Doel van het meetnet is het objectief en onafhankelijk meten van de luchtkwaliteit en van stoffen die geur veroorzaken op en rond industrieterrein Oosterhorn. Op de meetstations worden luchtmonsters genomen over een periode van een maand, waarbij SiC, zware metalen en PAK's worden gemeten. Onderzoeksbureau TNO analyseert deze gegevens maandelijks in het laboratorium. De onderzoeksresultaten worden maandelijks gedeeld met de deelnemers aan de pilot Luchtapp en het meetnet. Naast het gezamenlijke meetnet heeft de provincie vorig jaar opdracht gegeven om aanvullende metingen te doen en extra monsters te nemen in de nabije omgeving.

Vervolg

De provincie wil dat elk bedrijf zich aan de wet- en regelgeving houdt. Dat geldt ook voor ESD. Het bedrijf heeft een inmiddels een vergunningaanvraag ingediend, die op dit moment beoordeeld wordt.

Eindrapport

Inmiddels is TNO ook bezig met opstellen van het eindrapport van het meetnet. De resultaten hiervan maken wij binnenkort bekend.