Meetnet en app voor luchtkwaliteit en geurhinder in en rond Oosterhorn

De provincie Groningen gaat de luchtkwaliteit meten in en rond het industriegebied Oosterhorn in Delfzijl. Dit gebeurt met behulp van een net van meetpunten (meetnet). De metingen van de luchtkwaliteit worden zichtbaar in een nieuwe app. Eerst in een pilot met 50 personen, daarna voor iedereen. Met de app kunnen deelnemers ook geurhinder melden. Een aantal bedrijven op het industriegebied Oosterhorn werkt mee aan deze proef.

Waarom een meetnet en app?

De provincie heeft in haar milieuplan geconstateerd dat over het algemeen de luchtkwaliteit in Groningen gunstig is, ten opzichte van de rest van het land. Lokaal rond Oosterhorn is de situatie mogelijk anders. Daar willen we met dit meetnet een objectief en onafhankelijk inzicht in krijgen. In Oosterhorn is geur namelijk één van de oorzaken van hinder. De provincie wil, samen met andere betrokken partijen, geurhinder verminderen en een goed beeld krijgen van zowel de hinder die mensen ervaren, als van eventuele gezondheidsrisico’s. Het meetnet in combinatie met de app is een maatregel om dit in beeld te krijgen. Het meetnet gaat gedurende meerdere jaren roet, fijnstof, koolstof en grof-stof meten. Ook incidentele piekemissies en processtoringen worden gemeten. De meetresultaten worden zichtbaar in de app.

Geurhinder melden

Met behulp van de app kunnen inwoners ook zelf geurhinder melden. Vervolgens krijgt of krijgen de vermoedelijke veroorzaker(s) deze melding. De veroorzaker kan via de app reageren op de melding en inwoners ook vooraf waarschuwen als er geurhinder wordt verwacht.

Planning

De provincie Groningen start in december met de ontwikkeling van het meetnet en de app. Deelnemers aan de pilot - dus de toekomstige gebruikers van de app - werken en testen de app in alle ontwikkelfases. Naar verwachting zijn het meetnet en de app komend voorjaar klaar voor gebruik.

Bewoners, bedrijven, betrokken organisaties

De provincie heeft afgesproken om de app allereerst in de Eemsdelta te ontwikkelen en uit te testen. De plannen voor het meetnet zijn daaraan toegevoegd en worden ondersteund door het bedrijfsleven. Het meetnet en de app worden in opdracht van provincie ontwikkeld in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Omgevingsdienst Groningen, Groningen Seaports en de bewoners, verenigd in de Adviesgroep Geur Delfzijl en omgeving. Ook werken vier industriële bedrijven mee aan de pilot.