Meerstad groen met minder natuur

De provincie Groningen wil snel beginnen met de aanleg van de ecologische hoofdstructuur (EHS) tussen het Zuidlaardermeer en Midden Groningen. Ook nu de ambities voor Meerstad zijn bijgesteld, is het mogelijk 250 hectare EHS in te richten. In de zomer van 2013 moet het inrichtingsplan klaar zijn.

De provincie Groningen wil snel beginnen met de aanleg van de ecologische hoofdstructuur (EHS) tussen het Zuidlaardermeer en Midden Groningen. Ook nu de ambities voor Meerstad zijn bijgesteld, is het mogelijk 250 hectare EHS in te richten. In de zomer van 2013 moet het inrichtingsplan klaar zijn.

Minder natuur

In Meerstad is steeds gekozen voor evenveel groen (natuur) als rood (huizen). Nu er minder woningen gebouwd gaan worden komt er ook minder natuur. Ongeveer 250 hectare EHS in plaats van de oorspronkelijke 395 hectare. Het gaat om natuur buiten het gebied waar woningen gebouwd worden.

Invulling ecologische hoofdstructuur

De ecologische hoofdstructuur bij Meerstad verbindt de natuurgebieden Zuidlaardermeer (Natura 2000 gebied) en Midden Groningen. Dieren als de otter en de bever kunnen straks rondtrekken. De beschermde heikikker krijgt een nieuw leefgebied. Door enkele percelen toe te voegen aan bestaande natuurgebieden verbetert de waterhuishouding en is nog minimaal beheer nodig. De gebiedscommissies Meerstad (ten noorden van A7) en Westerbroek (ten zuiden van A7) hebben de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de inrichting van de EHS. Nu er minder geld en grond is, zullen nog enkele scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Halverwege 2013 moet het concept inrichtingsplan klaar zijn.

Landbouw

Bij de aanleg van de ecologische hoofdstructuur hebben agrarische bedrijven de mogelijkheid om hun verkaveling te verbeteren. Wij hebben het vertrouwen dat we de gesprekken die op dit moment lopen, op een goede manier kunnen afronden.

Provincie verantwoordelijk voor natuur

Natuur is sinds dit jaar een verantwoordelijkheid van de provincie Groningen. Samen met natuur- en milieuorganisaties en boeren in het landelijk gebied maken wij ons sterk voor de natuur en een vitaal platteland. De ontwikkelingen in het landelijk gebied hebben te lang stilgelegen. Wij herstarten projecten waar mogelijk. Ook kijken we hoe we natuur verder kunnen uitbreiden en in de toekomst mooi kunnen houden.