Meerkosten zuidelijke ringweg betaald uit N33 Midden en Wunderline

De meerkosten van de bouw van de zuidelijke ringweg worden gefinancierd met geld dat was gereserveerd voor de N33 Midden en de Wunderline. De provincie, Rijkswaterstaat, gemeente Groningen en aannemerscombinatie Herepoort bereikten dinsdag 19 januari een akkoord over de financiële situatie van het project Aanpak Ring Zuid.

Extra bijdrage

De nieuwe financiële afspraken leiden tot een extra financiële bijdrage van de provincie Groningen van 78 miljoen euro. Daarvan komt 59,2 miljoen euro uit het project N33 Midden, de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. De overige 18,8 miljoen euro komt uit budget dat was bestemd voor de Wunderline, de verbeterde spoorlijn tussen Groningen en Bremen.

N33 Midden 

Het budget voor de verdubbeling van de N33 wordt meer dan gehalveerd. Van de oorspronkelijke 100 miljoen euro gaat 59,2 miljoen naar de zuidelijke ringweg. De werkzaamheden die in gang zijn gezet, zoals het voorbereiden van het Tracé Besluit en (aanvullende) onderzoeken, gaan door. Volgens de huidige planning wordt het Tracé Besluit voor de zomer van 2021 voorgelegd aan Provinciale Staten en de minister. 

Wunderline

De overige 18,8 miljoen komt uit het project voor de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, de Wunderline. Dat heeft geen gevolgen voor de huidige fase, waarin werkzaamheden worden uitgevoerd aan overwegen, beveiliging en wissels aan het Nederlandse en Duitse spoor. Over de financiële dekking van de volgende fase valt uiterlijk begin 2023 een besluit. In die fase wordt (richting 2030) gewerkt op het traject van Winschoten naar de Nederlands-Duitse grens en komt er een dubbel spoor tussen Leer en Oldenburg. 

Convenant

In het convenant Regio Specifiek Pakket (RSP) staat dat kostenstijgingen van projecten opgevangen moeten worden binnen dit pakket. Omdat de bouw van de zuidelijke ringweg drie jaar vertraging heeft opgelopen, wordt het financieringstekort gedekt uit geld dat was gereserveerd voor de RSP-projecten N33 Midden en de Wunderline. 

Ambitie

Als provincie blijven we de ambitie houden om beide projecten te realiseren. De komende tijd wordt hard gewerkt om de financiering van N33 Midden en de Wunderline opnieuw rond te krijgen. Rijkswaterstaat neemt de kosten voor het drie jaar langer in stand houden van de projectorganisatie ARZ voor haar rekening.