Meer verbinding tussen bezienswaardigheden en economie in vrijetijdsbeleid

De vrijetijdssector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de Groningse economie. Dat kan met een sterker ondernemersklimaat, meer recreatief aanbod en betere opleidingen in de vrijetijdssector. Dat staat in de Strategische visie vrijetijdseconomie 2021-2030 (PDF PDF-bestand, 3 MB), waarin de provincie haar recreatiebeleid voor de komende tien jaar vastlegt. 

Ondernemersklimaat

De provincie wil gastvrij, vernieuwend en duurzaam ondernemerschap stimuleren. We vinden dat er door meer onderlinge samenwerking een sterker ondernemingsklimaat ontstaat. Door de groei van de vrijetijdssector stijgt de werkgelegenheid. Op dit moment hebben ondernemers het zwaar vanwege de coronacrisis.  

Verbinding

De provincie Groningen heeft toeristen en recreanten veel te bieden door bijzondere monumenten en diverse landschappen. Wat vaak nog ontbreekt is de verbinding tussen bezienswaardigheden, horeca en andere voorzieningen. Dat willen we als provincie stimuleren. De sterke kanten van Groningen zijn ruimte, pioniersgeest en karakter. Daar willen we de komende jaren gebruik van maken. 

Onderwijs

We willen ook investeren in opleidingen in de toerisme- en vrijetijdssector. Werken in de Groningse vrijetijdseconomie moet interessanter worden voor jongeren en zij-instromers. Als er goede vakopleidingen op dit gebied zijn, kiezen mensen eerder voor een baan in deze sector. Daarbij is het van belang dat er voldoende passende stageplekken zijn, dat er goed te verdienen is en dat er perspectief is op een loopbaan in deze sector. 

Uitvoeringsprogramma

In de strategische visie vrijetijdseconomie staat het meerjarenbeleid van de provincie voor een duur van tien jaar. De komende maanden worden de hoofdlijnen voor de visie verder uitgewerkt. Dit doen we samen met de vrijetijdssector, culturele en landschappelijke organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, marketingorganisaties, overheden en de Groningers. In de eerste helft van 2021 presenteren we het Uitvoeringsprogramma 2021-2024.