Meer mogelijkheden voor recreatie bij Lauwersmeer

De financiering van de eerste fase van het project 'Rondje Lauwersmeer' is rond. Het 'Rondje Lauwersmeer' is bedoeld om bezoekers het Lauwersmeer te voet, op de fiets of met de boot te laten ontdekken. Groningen en Fryslân trekken voor de eerste fase allebei een miljoen euro uit. De totale kosten van alle maatregelen en voorzieningen zijn begroot op ongeveer 5,5 miljoen euro.

De financiering van de eerste fase van het project 'Rondje Lauwersmeer' is rond. Het 'Rondje Lauwersmeer' is bedoeld om  bezoekers het Lauwersmeer te voet, op de fiets of met de boot te laten ontdekken. Groningen en Fryslân trekken voor de eerste fase allebei een miljoen euro uit. De totale kosten van alle maatregelen en voorzieningen zijn begroot op ongeveer 5,5 miljoen euro.

Uitzichttoren

In het project worden langs de randen van het Lauwersmeer allerlei voorzieningen aangelegd, zodat het Nationaal Park Lauwersmeer beter te verkennen is. Zo worden er steigers aangelegd voor watersporters en vissers en komen er nieuwe fiets-en wandelpaden. Om het gebied vanaf de randen beter te kunnen bekijken komen er uitzichtheuvels en een uitzichttoren. Het buitendijkse gebied van Zoutkamp wordt beter ontsloten voor zowel de lokale bevolking als voor bezoekers.

Toeristische Overstap Punten

Op vijf plaatsen rond het Lauwersmeer komen zogeheten Toeristische Overstap Punten (TOP’s): parkeervoorzieningen waar de bezoeker kan starten met fietsen en wandelen en waar informatie over het gebied te vinden is. Ook wordt het aantal informatie- en routeborden langs het Lauwersmeer teruggebracht. Het doel is om het Nationaal Park beter herkenbaar en zichtbaar te maken.

Dark Sky Park

Het project 'Rondje Lauwersmeer, beleef het Lauwersmeer' is een van de projecten van het Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer 2014-2018, dat door de Stuurgroep Lauwersmeer is vastgesteld.  Een ander project uit dit programma moet ervoor zorgen dat het Nationaal Park Lauwersmeer het internationaal predicaat van Dark Sky Park krijgt. Daarmee richt het park zich op een nieuwe groep bezoekers. Mensen die de echte duisternis willen beleven kunnen dat straks doen in het Lauwersmeergebied. Op dit moment wordt er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Vogeluniversiteit

Verder is er een plan om een Vogeluniversiteit op te richten, als onderdeel van het Activiteitencentrum de Bosschuur van Staatsbosbeheer. De universiteit is een versterking voor de publieks- en educatieve functie van de Bosschuur. De Stuurgroep Lauwersmeer investeert 130.000 euro in dit project.

TREK-festival

Ook ondersteunt de Stuurgroep Lauwersmeer het TREK-festival met een bijdrage van 10.000 euro. Dit festival wordt in nauwe samenwerking met de ondernemers in en rond het Lauwersmeer georganiseerd in het weekend van 28 en 29 maart.