Meer fietsenstallingen op Hoofstation Groningen

De plannen voor de ombouw van het Hoofdstation in Groningen (het project Groningen Spoorzone) zijn verder uitgewerkt. Er komen 2.200 fietsparkeerplekken bij, terwijl ook de huidige blauwe voetgangersbrug over het spoort verdwijnt. De voorstellen worden nog voorgelegd aan de gemeenteraad. De aanpak van het station gaat in 2018 van start en moet begin 2021 afgerond zijn.

De plannen voor de ombouw van het Hoofdstation in Groningen (het project Groningen Spoorzone) zijn verder uitgewerkt. Er komen 2.200 fietsparkeerplekken bij, terwijl ook de huidige blauwe voetgangersbrug over het spoort verdwijnt. De voorstellen worden nog voorgelegd aan de gemeenteraad. De aanpak van het station gaat in 2018 van start en moet begin 2021 afgerond zijn.

Nieuwe stallingen

Naast de 2.200 nieuwe fietsparkeerplekken was er in het plan ook al ruimte voor tenminste 5.000 plekken aan de zuidkant van het station, in een nieuwe ondergrondse stalling. Verder is het de bedoeling dat alle fietsenstallingen op Hoofdstation worden aangesloten op een informatiesysteem, waarmee fietsers kunnen zien waar nog ruimte is. De nieuwe ondergrondse fietsenstalling wordt bewaakt. De eerste 24 uur en in de weekenden is de stalling gratis.

De blauwe voetgangersbrug verdwijnt omdat er bij de aanpak van het Hoofdstation een nieuwe reizigerstunnel wordt aangelegd.

Samenwerking

In het project Groningen Spoorzone werken de provincie, de gemeente Groningen, het Rijk, Prorail en de NS samen. Meer informatie, waaronder alle relevante documenten, is te vinden op de website van Groningen Bereikbaar.