Meer fietsenstallingen en dynamische reisinformatie voor noordelijke stations

De provincie gaat de noordelijke stations aanpakken. Er komen extra fietsenstallingen en 'dynamische reisinformatiesystemen', digitale borden waarop informatie staat over treintijden. De aanpak van de stations wordt gedeeltelijk betaald uit het budget dat de noordelijke provincies hebben ontvangen voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Ook gemeenten en ProRail leveren een bijdrage.

De provincie gaat de noordelijke stations aanpakken. Er komen extra fietsenstallingen en 'dynamische reisinformatiesystemen', digitale borden waarop informatie staat over treintijden. De aanpak van de stations wordt gedeeltelijk betaald uit het budget dat de noordelijke provincies hebben ontvangen voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Ook gemeenten en ProRail leveren een bijdrage.

Fietsenstallingen

Op een groot aantal stations is het aantal fietsenstallingen de laatste jaren al uitgebreid. Dit is gebeurd in samenwerking met ProRail. Op een aantal stations is er behoefte aan nog meer fietsenstallingen. Ondertussen wordt ook gekeken hoe de bestaande fietsenstallingen beter gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld door te controleren op lang geparkeerde fietsen die niet opgehaald worden.

Dynamische reisinformatie

Het is de bedoeling dat er vanaf midden 2011 op alle stations in de provincie dynamische reisinformatie komt. Dat zijn borden waarop reizigers actueel kunnen zien hoe lang het nog duurt voordat de trein komt, of er eventueel vertraging is en wat de reden daarvan is.