Meer economie en ecologie in de Eemsdelta

Kunnen havens en industrie zich verder ontwikkelen, terwijl natuur en milieu daar beter van worden? Natuurorganisaties, bedrijfsleven en overheden zijn ervan overtuigd dat het kan als er samengewerkt wordt. Zij hebben op woensdag 31 oktober hun handtekening gezet onder de intentieverklaring Economie en Ecologie in Balans. Het komende jaar wordt deze verklaring uitgewerkt in een actieprogramma voor de Eemsdelta. Daarmee zou dit gebied een van de meest duurzame groeiregio’s in Nederland worden.

 

Kunnen havens en industrie zich verder ontwikkelen, terwijl natuur en milieu daar beter van worden? Natuurorganisaties, bedrijfsleven en overheden zijn ervan overtuigd dat het kan als er samengewerkt wordt. Zij hebben op woensdag 31 oktober hun handtekening gezet onder de intentieverklaring Economie en Ecologie in Balans. Het komende jaar wordt deze verklaring uitgewerkt in een actieprogramma voor de Eemsdelta. Daarmee zou dit gebied een van de meest duurzame groeiregio’s in Nederland worden.

Afspraken

De laatste jaren weten de partijen elkaar steeds beter te vinden. Natuurorganisaties procedeerden niet tegen de komst van olieterminals na afspraken over extra veilige schepen en rampenbestrijding. En tussen energiebedrijf Nuon en natuur- en milieuorganisaties is afgesproken dat het bedrijf voorlopig alleen het gasgestookte deel van de Magnumcentrale in de Eemshaven bouwt.

Volgende stap

Los van deze successen, en de lopende procedures, wilde iedereen een volgende stap maken naar de toekomst. Drie jaar geleden startten bedrijfsleven, natuurorganisaties, waterschappen, Rijk, provincie en gemeenten daarom een brede dialoog. Dat is gebeurd op initiatief van de provincie Groningen. Deskundigen van alle partijen zochten elkaar regelmatig op. Nu hebben ze de handen ineen geslagen voor een duurzame ontwikkeling van de Eemsdelta, met allerlei plannen voor energie en innovatieve projecten.

Ambities

De partijen tekenden voor de volgende ambities:

  • Vroegtijdig en structureel overleg in plaats van procederen
  • Meer ruimte voor duurzame economische groei in Eemshaven en Delfzijl
  • Actieplan voor verbetering natuur in het Eems-Dollard estuarium
  • Ontwikkelen van regionaal milieubeleid voor vermindering milieudruk
  • Onderhoudswerkzaamheden slimmer uitvoeren, zodat natuur profiteert
  • Bedrijven verduurzamen hun productie