Meer duidelijkheid over versterken woningen aardbevingsgebied

Op basis van de concept-bouwnormen voor een gebied dat met aardbevingen te maken heeft, moeten 152.000 bestaande woningen in het aardbevingsgebied worden versterkt. Dit blijkt uit het onderzoek dat de provincie heeft laten doen naar de gevolgen van deze zogenaamde Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Het onderzoek geeft niet alleen een scherper beeld van de omvang, maar ook van de aard van de versterking van bestaande woningen.

Op basis van de concept-bouwnormen voor een gebied dat met aardbevingen te maken heeft, moeten 152.000 bestaande woningen in het aardbevingsgebied worden versterkt. Dit blijkt uit het onderzoek dat de provincie heeft laten doen naar de gevolgen van deze zogenaamde Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR). Het onderzoek geeft niet alleen een scherper beeld van de omvang, maar ook van de aard van de versterking van bestaande woningen.

Aanvulling op eerder onderzoek

De NPR-stuurgroep die eerder in opdracht van de minister van Economische Zaken een impactstudie deed, kwam op zo'n 90.000 te versterken woningen, maar in dat onderzoek ging het alleen om grondgebonden woningen. Flats en appartementen waren niet meegenomen. Resultaten van ons onderzoek zijn op te vatten als aanvulling op de eerder gepresenteerde NPR impactstudie en zijn daarmee in lijn.

Nederlandse Praktijkrichtlijn

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR 9998:2015) is opgesteld door een commissie van deskundigen als richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen. De NPR is een richtlijn voor nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. De NPR heeft (nog) niet de status van een formeel door het Bouwbesluit aangewezen norm.