Meer dan vier ton voor projecten in krimpgebieden

Zes projecten die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid in krimpgebieden, ontvangen een subsidie van in totaal meer dan vier ton. De gemeente De Marne kan rekenen op 100.000,- euro, voor de totstandkoming van voorzieningen voor jongeren. Een ander project, dat ook 250.000,- euro subsidie krijgt, is van de gemeente Oldambt. Die wil ervoor zorgen dat het centrum van Winschoten goede faciliteiten krijgt en beter bereikbaar wordt. De gemeente Vlagtwedde krijgt ruim 10.000,- euro en wil met enkele zorginstellingen thuiszorg gaan aanbieden aan ouderen.

 

Zes projecten die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid in de krimpgebieden, ontvangen een subsidie van in totaal meer dan vier ton. De gemeente De Marne kan rekenen op 100.000,- euro, voor de totstandkoming van voorzieningen voor jongeren. Een ander project, dat ook 250.000,- euro subsidie krijgt, is van de gemeente Oldambt. Die wil ervoor zorgen dat het centrum van Winschoten goede faciliteiten krijgt en beter bereikbaar wordt. De gemeente Vlagtwedde krijgt ruim 10.000,- euro en wil met enkele zorginstellingen thuiszorg gaan aanbieden aan ouderen.

Meer projecten

Andere gemeenten en organisaties die een bijdrage ontvangen voor hun projecten zijn:

  • AFHoed Veendam Noord (24.990,- euro), die een onderzoek gaat doen naar een nieuw zorgcentrum voor ouderen dat zowel opvang als thuiszorg moet aanbieden.
  • Dorpsbelangen Warffum en de Stichting Zorg voor Warfheem (10.000,- euro). Deze partijen zijn bezig met de toekomst van de ouderenzorg in Warffum en omgeving.
  • Gemeente Pekela (13.600,- euro), voor de aanpak van het kernwinkelgebied in Oude Pekela

Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden

De komende jaren daalt het aantal inwoners in onze provincie en met name in de gemeente De  Marne en de regio's Eemsdelta en Oost-Groningen. Deze bevolkingsdaling heeft grote gevolgen voor de leefkwaliteit in deze gebieden. Daarom is er van 2011 tot en met 2020 het fonds Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden ingesteld. Tot 2020 is er jaarlijks drie miljoen euro beschikbaar.  De subsidieregeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het voorkomen en oplossen van  problemen op het gebied van leefbaarheid. Het gaat om vraagstukken die te maken hebben met wonen, onderwijs, zorg, cultuur, gezondheid, kwetsbare groepen en voorzieningen.

Lees meer in het dossier Krimp.