Meer dan drie ton voor vernieuwende projecten

Vier innovatieve projecten kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de provincie Groningen. In de projecten is onder meer aandacht voor de risico's op zwangerschapsvergiftiging en de toediening van bloedverdunners. In totaal draagt de provincie bijna 330.000 euro subsidie bij. Het geld komt uit het vierde Innovatief Actieprogramma (IAG4).

Vier innovatieve projecten kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de provincie Groningen. In de projecten is onder meer aandacht voor de risico's op zwangerschapsvergiftiging en de toediening van bloedverdunners. In totaal draagt de provincie bijna 330.000 euro subsidie bij. Het geld komt uit het vierde Innovatief Actieprogramma (IAG4).

Zwangerschapsvergiftiging

Het bedrijf IQ Products is samen met het UMCG bezig met de ontwikkeling van een kit om het risico op zwangerschapsvergiftiging eerder in te kunnen schatten. De onderzoekers richten zich op een risico-inschatting rond de twaalfde week, als een zwangere vrouw voor het eerst bij de verloskundige of dokter komt. Hierdoor kunnen moeder en kind veel eerder en bewuster worden begeleid. Normaal gesproken wordt zo'n risico-inschatting meestal rond de twintigste week gemaakt.

Bloedverdunners

In het project van het bedrijf Haemoscan wordt gewerkt aan een meetinstrument dat door mensen zelf gebruikt kan worden om te bepalen of (en zo ja: in welke mate) zij bloedverdunners nodig hebben. Nu gebeurt dat nog via het laboratorium, wat duurder is en meer tijd kost.

Afvalwater

Er gaat ook geld naar een project van KNN Advies, waarbij bepaalde vezels uit huishoudelijk afvalwater (zeefgoed) worden verwerkt tot onder meer isolatiemateriaal. Het vierde project dat subsidie krijgt, richt zich op de verbetering van de toediening en effectiviteit van vaccins.

Innovatief Actieprogramma

Het IAG is bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Met het IAG investeert de provincie in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Het vierde programma is in november 2014 gestart en loopt tot en met 2017.