Meer dan 3,5 ton subsidie voor innovatieve projecten

Twee innovatieve projecten krijgen van de provincie Groningen een subsidiebedrag van in totaal 356.051,- euro. BioBTX doet onderzoek naar het toepassen van verschillende soorten biomassa en kan rekenen op een bijdrage van 199.822,- euro. House of Design ontvangt 156.229,- euro subsidie voor een project dat erop gericht is om de marktpositie te versterken van ontwerpers van meubels, sieraden en objecten.

Twee innovatieve projecten krijgen van de provincie Groningen een subsidiebedrag van in totaal 356.051,- euro. BioBTX doet onderzoek naar het toepassen van verschillende soorten biomassa en kan rekenen op een bijdrage van 199.822,- euro. House of Design ontvangt 156.229,- euro subsidie voor een project dat erop gericht is om de marktpositie te versterken van ontwerpers van meubels, sieraden en objecten.

Biomassa en biogas

Met het project 'Coproductie van bio-benzeen en groen gas' wil BioBTX verschillende typen biomassa en reststromen uit de landbouw en industrie (bijvoorbeeld papier) met elkaar mengen. Bij dat proces komt ook biogas (methaan) vrij, waarvan ook de mogelijkheden worden onderzocht. BioBTX werkt bij het onderzoek samen met Syncom en de Rijksuniversiteit Groningen.

Creatieve industrie

House of Design wil de naamsbekendheid, het imago en de identiteit van ontwerpers in Groningen versterken. Met het project 'Groninger Design' moet de afzet van de creatieve industrie uit Groningen groter worden.

Programma

Beide subsidies maken deel uit van het Innovatief Actieprogramma Groningen 3 (IAG 3). Hiermee investeert de provincie in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen.