Meer bos, bomen en groen in Groningen

De komende tien jaar wordt er in onze provincie 750 hectare extra groen aangelegd. Dat staat in het uitvoeringsprogramma Bos en Hout 2021-2030 (PDF PDF-bestand, 5 MB). Met dit programma werken we aan een mooier en groener Groningen, dat klimaatbestendig is en meer verschillende planten- en diersoorten heeft. Ongeveer 50 procent van het groen zal bestaan uit nieuw bos. 

Groene landschapselementen

Daarnaast worden er ook groene landschapselementen, zoals houtsingels, groen langs wegen en paden, bomen en struiken bij bedrijventerreinen en (boeren-)erven aangeplant. Voor de eerste periode van de uitvoering is € 1,4 miljoen beschikbaar. Het uitvoeringsprogramma Bos en Hout is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten, groene gebiedspartners en agrarische collectieven.

Het karakteristieke Groningse landschap

Op een 'Kansenkaart' is onderzocht waar bos, bomen en struiken goed passen en kunnen groeien. Hierbij worden de karakteristieke eigenschappen van het Groninger landschap versterkt. Gebieden als de Waddenkust, het grootschalige open gebied van Oldambt en delen van de Veenkoloniën worden meer open gehouden dan delen van Groningen waar al meer bos is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de gebieden met houtsingels en houtwallen in het Zuidelijk Westerkwartier, het Gorecht en Westerwolde. Hier wordt het groen juist uitgebreid. Vooral bij het aanplanten van landschapselementen worden zoveel mogelijk bomen en struiken gebruikt die van nature in Groningen voorkomen.

Gezonde leefomgeving en klimaat

Bomen en planten leveren een belangrijke bijdrage aan het klimaat, biodiversiteit en een mooie, gezonde leefomgeving. Bomen dragen bij aan het zuiveren van lucht (bijvoorbeeld afvang van fijnstof), klimaatmitigatie (terugdringen van hitte in de bebouwde omgeving), buffering en zuivering van water en een rijk bodemleven. Meer bomen en planten houden meer CO2 vast en dragen op die manier bij aan de doelen uit de Klimaatagenda.