Meer aandacht voor verkeersveiligheid jongeren, fietsers en senioren

Samen met gemeenten gaat de provincie Groningen de komende vier jaar flink investeren in verkeerseducatie. Er wordt 4,5 miljoen euro uitgetrokken voor activiteiten op scholen en campagnes gericht op afleiding in het verkeer en specifieke voorlichting aan jonge bestuurders, fietsers en senioren. De verkeerseducatie en -voorlichting wordt georganiseerd door Verkeerswijzer Groningen, een initiatief van regionale overheden die zich inzetten voor verbetering van de verkeersveiligheid.

Jonge bestuurders, fietsers en senioren

Uit de ongevallencijfers blijkt dat jonge bestuurders (18-24 jaar), fietsers (18-60 jaar) en senioren (70+) steeds vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen. Daarom wordt er in onze provincie de komende periode gewerkt aan een vernieuwde aanpak van verkeersvoorlichting, speciaal gericht op deze drie groepen verkeersdeelnemers. Het doel is om meer mensen - op een praktische manier - bewuster te maken van onveilig en veilig verkeersgedrag, om zodoende het aantal verkeersslachtoffers te verlagen en de verkeersveiligheid te vergroten. Met deze nieuwe aanpak willen we de komende vier jaar in totaal 2.100 jonge bestuurders, 17.000 fietsers en 2.700 ouderen bereiken.

Verkeerseducatie op scholen

Verkeerseducatie vormt de basis voor veilig deelnemen aan het verkeer. Dat begint al op de basisschool. VerkeerswijzerGroningen heeft inmiddels veel bereikt met het educatieaanbod voor scholen. In 2016 deed 84 procent van de basisscholen en 54 procent van het voortgezet onderwijs mee aan activiteiten, in totaal ruim 25.000 kinderen en jongeren. Onze doelstelling is dat in de komende vier jaar het aantal leerlingen dat verkeerseducatie volgt verder groeit: 2 procent meer leerlingen in het basisonderwijs en 10 procent meer in het voortgezet onderwijs.

Campagnes en handhaving

Bij verkeershandhaving besteedt Verkeerswijzer Groningen samen met de politie aandacht aan de (landelijke) campagnes over bijvoorbeeld alcohol, snelheid maar ook aan regionale thema's zoals landbouwverkeer. De politie geeft hierover voorlichting met informatieve folders die wij samen hebben ontwikkeld.