Meer aandacht voor handhaving

Af en toe krijg ik vanuit de provinciale organisatie vragen of ik iets procesmatig wil begeleiden. Zo vroeg Jos Veerkamp, programmaleider van het steunpunt externe veiligheid, mij een paar maanden geleden twee bijeenkomsten voor te zitten. Daarin evalueren medewerkers van het steunpunt hun advisering. Maandagmiddag was het zover en zat ik met vijf medewerkers van het steunpunt aan tafel. Al snel bleek dat er bij hun ook behoefte was om breed het functioneren van het steunpunt te evalueren. Het steunpunt blijkt een duidelijke functie te vervullen door de aanwezige kennis. Voor individuele gemeenten een onmogelijke zaak gegeven de beschikbare menskracht. Het steunpunt is in die zin vergelijkbaar met de RUD. Ook in de RUD wordt kennis gebundeld om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

Af en toe krijg ik vanuit de provinciale organisatie vragen of ik iets procesmatig wil begeleiden. Zo vroeg Jos Veerkamp, programmaleider van het steunpunt externe veiligheid, mij een paar maanden geleden twee bijeenkomsten voor te zitten. Daarin evalueren medewerkers van het steunpunt hun advisering. Maandagmiddag was het zover en zat ik met vijf medewerkers van het steunpunt aan tafel. Al snel bleek dat er bij hun ook behoefte was om breed het functioneren van het steunpunt te evalueren. Het steunpunt blijkt een duidelijke functie te vervullen door de aanwezige kennis. Voor individuele gemeenten een onmogelijke zaak gegeven de beschikbare menskracht. Het steunpunt is in die zin vergelijkbaar met de RUD. Ook in de RUD wordt kennis gebundeld om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen.

In de zijlijn van de evaluatie kwam de RUD ter sprake. Bij sommige medewerkers was er sprake van onbegrip voor de huidige discussie over de organisatievorm. Zij begrijpen niet waarom die discussie zo lang duurt. Ik heb uitgelegd dat voor beide varianten argumenten zijn aan te voeren. De discussie duurt lang omdat er voor beide varianten (de variant 'Eén RUD met als juridische vorm een openbaar lichaam' en de variant 'Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties') ongeveer evenveel voorstanders zijn. Ik heb benadrukt dat de uiteindelijke keuze geen gevolgen heeft voor de zorgvuldigheid waarmee in de volgende projectfasen met de personele en organisatorische consequenties wordt omgegaan. Dit gebeurt in beide varianten zorgvuldig en in goed overleg met de ondernemingsraden.

Dinsdagmorgen een nieuw verzoek uit de provinciale organisatie. Bieuwe Couperus, projectleider bij de afdeling Vaarwegen en Betonbouw, vroeg mij of ik wil bemiddelen in een meningsverschil tussen stedenbouwers en landschapsdeskundigen aan de ene kant en verkeerskundigen en civiele technici aan de andere kant over een wegenproject. Als oud-verkeerskundige vind ik het een interessant vraagstuk. Reden waarom ik het verzoek van Bieuwe heb gehonoreerd.

Na het gesprek met Bieuwe de eerste kerngroepvergadering zonder Liesbeth Groote Schaarsberg. Dat was wel even wennen. Vooral stilgestaan bij de ontwikkelingen rond de variant 'Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties' en de projectgroepvergadering op 6 oktober voorbereid.

's Avonds voor het eerst na een lange periode van blessureleed hardgelopen. Ik had mij in het voorjaar ingeschreven voor de 4 Mijl en met nog twee weken te gaan hoogste tijd om mijn lichaam te testen. Zonder problemen vier kilometer gelopen. Heerlijk! Voor 9 oktober, de dag van de 4 Mijl, wil ik nog vier keer trainen.

Woensdagmorgen heb ik bijgepraat met Josée Woertman van de provinciale afdeling Milieubeleid. Josée is projectleider van het in kaart brengen van de gevolgen van de RUD voor de provinciale organisatie.
Daarna in de trein naar Den Haag voor een overleg op het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de afstemming bestuurs- en strafrecht. Bij de verbetering van die afstemming gaan de RUD's een belangrijke rol spelen. Belangrijkste gesprekspunt was het voorstel van projectleider Ben Verleg van het PUmA-project 'Verkenning rolverdeling Bestuur - OM' voor een werkwijze om tot regionale handhavingsprogramma's te komen als de RUD's zijn gevormd. Iedereen was het er over eens dat zijn voorstel daarvoor een prima basis is. Van belang is dat alle betrokken partijen het prioriteit geven, zodat het in de praktijk ook gaat werken.

In de trein met Jannes Schoemaker van de Milieudienst Groningen gebeld om te checken of de colleges van Groningen en de DEAL-gemeenten hebben ingestemd met de uitwerking van de sturing in de variant 'Eén RUD, twee uitvoeringsorganisaties'. Dat was het geval. Een hele opluchting voor mij. De uitwerking volgde in de loop van de dag per mail. Donderdag en vrijdag samen met kerngroeplid Jan van Dijk en KplusV-adviseur Jan Beldman gewerkt aan het advies voor mijn bestuurlijke opdrachtgevers gedeputeerde Mark Boumans en wethouder Jan Bessembinders, die maandag 3 oktober overleggen met wethouder Ton Schroor van Groningen en wethouder Annelies Usmany van Appingedam, die de DEAL-gemeenten vertegenwoordigd. Vrijdag aan het einde van de middag kon ik mijn advies naar mijn opdrachtgevers mailen.

Ik ben in de zomervakantie jarig geweest. Trakteren heeft dan niet zo veel zin, omdat de meeste collega's in augustus met vakantie zijn. Dus dat heb ik donderdag gedaan: appeltaart van Granny's, een aanrader.

Vrijdag naar Zwolle geweest voor opnieuw een overleg over de afstemming tussen bestuurs- en strafrecht. Dit keer met het Functioneel Parket Zwolle (FP) en mijn collega-projectleiders RUD uit het werkgebied van het FP (de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland en Overijssel). Ook hier maakten onze gesprekspartners van het FP, Jan Hoekman en Siep Buist, duidelijk dat zij grote waarde aan de vorming van de RUD's hechten. Zij zullen zich straks als de uitvoering van de VTH-taken door de RUD op de agenda staat, nadrukkelijker in de discussie mengen.

Ik hoop dat er op 3 oktober in het overleg tussen het bestuurlijk overleg RUDVGG - provincie en de gemeente Groningen en de DEAL-gemeenten richting wordt gegeven aan de discussie over de organisatievorm, zodat het extra VGG-portefeuillehoudersoverleg op 14 oktober daar knopen over door kan hakken. De projectgroep is klaar om de doorstart naar de volgende projectfasen te maken!