Meer aandacht voor de ondersteuning van de mantelzorger

Donderdag 26 november organiseerde de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid een congres met de naam 'Mantelondersteuning: wie is er verantwoordelijk?'. Meer dan 90 bestuurders, beleidsmakers en professionals praatten die dag in het provinciehuis over hoe de samenwerking tussen mantelzorgorganisaties en mantelzorgondersteuning in de toekomst beter geregeld kan worden... Het congres leverde veel inspiratie op voor initiatieven en nieuw beleid. Gedeputeerde Pim de Bruine ondersteunt het werk van de mantelzorg. Hij meldde dat hij, ondanks de voorgenomen bezuinigingen op welzijn, de provinciale financiële inzet voor het provinciaal coördinatiepunt voor vrijwillige thuishulp en mantelzorg bij het CMO wil blijven handhaven.

Tweede conferentie over mantelzorg

Het is de tweede keer dat organisaties die zich bezighouden met mantelzorg en mantelzorgondersteuning bijeenkomen in het provinciehuis. De eerste conferentie vond plaats in 2006, aan de vooravond van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Met die invoering van de WMO werd de beleidsverantwoordelijkheid voor de mantelzorgondersteuning verplaatst van het rijk naar de gemeenten.

Mantelzorgers

Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. In Nederland verlenen 2,4 miljoen mensen jaarlijks mantelzorg. Zo'n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan acht uur per week én langer dan drie maanden voor een ander. Tussen 150.000 en 200.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast. Mantelzorgers zorgen voor bijvoorbeeld een chronische ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, een vriend of kennis.

Congresorganisatie

De conferentie werd georganiseerd door de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid in samenwerking met het projectbureau WonenWelzijnZorg, het provinciaal Coördinatiepunt Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg en het mantelzorgersplatform Hattinga Verschure.