Medezeggenschap vraagt aandacht

Begin vorige week heeft gedeputeerde Slager, als voorzitter van het bestuurlijk overleg RUD, een brief ontvangen van de voorzitters van de samenwerkende ondernemingsraden. De voorzitters willen voorafgaand aan de uiteindelijke beslissing advies uitbrengen over de samenwerkingsmodellen. Ze dringen daarom aan op (gelijk)tijdige informatie naar de ondernemingsraden.

Begin vorige week heeft gedeputeerde Slager, als voorzitter van het bestuurlijk overleg RUD, een brief ontvangen van de voorzitters van de samenwerkende ondernemingsraden. De voorzitters willen voorafgaand aan de uiteindelijke beslissing advies uitbrengen over de samenwerkingsmodellen. Ze dringen daarom aan op (gelijk)tijdige informatie naar de ondernemingsraden.

Duidelijke afspraken

De voorzitters van de ondernemingsraden hebben 15 december een tweede bijeenkomst over de RUD en willen daarom graag voor die tijd duidelijkheid over de mogelijkheid daarvoor. Deze week heb ik veel tijd besteed aan de behandeling van hun brief.

Daarvoor heb ik eerst gebeld met Koos van der Broek, voorzitter van de ondernemingsraad van de gemeente Oldambt en initiatiefnemer van het voorzittersoverleg. Hij heeft mij de achtergrond van de brief toegelicht. Wij hebben afgesproken dat ik op korte termijn een gesprek zou organiseren. Dat is gelukt door de bereidheid van alle betrokkenen. Vrijdag heeft het gesprek tussen een delegatie van de voorzitters van de ondernemingsraden, de provinciesecretaris Henk Jan Bolding, de coördinerend 'RUD-gemeentesecretaris' Lenie Kootstra (van de gemeente Zuidhorn) en mij plaatsgevonden. Het gesprek is in goede sfeer verlopen en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de ondernemingsraden.

Financieel rekenmodel

Wij zijn verder druk bezig met de uitwerking van de samenwerkingsmodellen. Dinsdag met onze adviseur Jan Beldman en financiële deskundigen van provincie en gemeenten gekeken naar de toepasbaarheid van het landelijke financiële rekenmodel voor de RUD's. Onze conclusie is positief. Het model is met een paar aanpassingen voor de Groningse situatie goed te gebruiken.

Anders dan anders

Donderdag in de tweewekelijkse vergadering van de kerngroep de projectgroepvergadering van 14 december voorbereid. Die wordt anders dan anders, maar daarover volgende week meer…

Naast de RUD-activiteiten ook nog ruimte voor wat andere zaken, zoals de kerstborrel van het managementteam (ruim op tijd) en kraamvisite met een aantal collega's bij Desmond de Vries. Prachtige zoon en gelukkige ouders. Mooi om te zien!