Medewerkersbijeenkomst hoogtepunt

Wij zitten in een piekperiode, waardoor sommige activiteiten er bij inschieten, zoals bijvoorbeeld vorige week mijn blog. In dit blog blik ik daarom terug op de periode 18 tot en met 29 maart.

 

Wij zitten in een piekperiode, waardoor sommige activiteiten er bij inschieten, zoals bijvoorbeeld vorige week mijn blog. In dit blog blik ik daarom terug op de periode 18 tot en met 29 maart.

Op 28 maart ben ik met kwartiermaker Saskia Gerritsen naar het gemeentehuis van Grootegast gereden. Daar hadden wij een gesprek met Eric Paré, de gemeentesecretaris van Grootegast en Joep Hoedjes, de gemeentesecretaris van Ten Boer. Beide gemeenten willen niet deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling (GR). Een open en constructief gevoerd met beide secretarissen. Eric kondigde aan dat zijn college de raad gaat voorstellen om alsnog deel te nemen aan de GR en ook bij het college van Ten Boer zit beweging. Vanuit de stuurgroep is hier het afgelopen jaar veel energie ingestoken en dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

Op dinsdag 19 maart was het dan zover. Het verzenden van de brieven aan de toekomstige medewerkers van de RUD met het verzoek de belangstellingsregistratieformulieren voor 31 maart in te vullen. Saskia Gerritsen ondertekende alle brieven persoonlijk en de provinciale afdeling Personeel en Organisatie nam de verzending voor haar rekening. Dat laatste was een hele klus. Reden waarom wij heel blij waren met die hulp. Ook zijn de brieven naar de negen kandidaten voor de functies afdelingsmanager en teamleider verstuurd.  

Donderdag was de tweede vergadering van het deelnemersplatform. Op de agenda stond onder andere de nulmeting. Die gaf enige aanleiding tot discussie.
Dat was 's middags in de MT-groep ook het geval. KplusV organisatieadvies gaat de nulmeting nu aanpassen en dan is het de bedoeling dat er in de stuurgroep van 26 april besluitvorming over plaatsvindt.

Zaterdagavond met mijn vriendin voor het eerst naar het Concertgebouw in Amsterdam geweest. Een concert van het Amsterdam Simfonietta. Mooi concert in een prachtige entourage.
 
Maandag aan het einde van de middag stond de stuurgroep op het programma. Belangrijkste besluit van de stuurgroep was om 1 november als nieuwe startdatum voor de RUD te kiezen. Op 1 september gaat het huurcontract van het RUD-gebouw in en rond die datum is ook de plaatsingsprocedure afgerond. De informatievoorziening en automatisering (I&A) kan dan gaan proefdraaien. Van 1 november tot 15 december stromen de medewerkers gefaseerd in.

Op 26 maart was het hoogtepunt van de afgelopen twee weken: de vijfde medewerkersbijeenkomst. Ruim 100 RUD-medewerkers waren naar het Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn in Veendam gekomen. Saskia Gerritsen opende de bijeenkomst. Met enthousiasme en humor sprak zij de medewerkers toe. Ook stelde zij de vertrouwenspersoon voor de plaatsing Dientje Bodenstaff voor. Daarna hield ik een presentatie over de plaatsing en volgde er discussie met de medewerkers. In de discussie vooral vragen over het Functieboek en de termijn voor het invullen van het belangstellingregistratieformulier. Daarna konden de medewerkers in de foyer op een informatiemarkt vragen stellen over de plaatsing, de huisvesting, de I&A en de werkprocessen of kennis met elkaar maken. Het liep vooral storm op de stand over de plaatsing. Aan het slot van de bijeenkomst gaf Saskia aan dat de termijn gehandhaafd blijft op 31 maart. Daarna begaven de meeste medewerkers zich naar de Lloydsweg voor een eerste kennismaking met hun toekomstige werkplek. Onder het genot van en hapje en een drankje verkenden zij het RUD-gebouw. Het gebouw moet nog helemaal worden ingericht, maar de eerste reacties van de medewerkers waren positief. 

Donderdagmorgen was de vergadering met de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). De afgelopen weken had projectsecretaris Kelly Uneken flink haar best gedaan om de handtekeningen te verzamelen van alle secretarissen en voorzitters van de ondernemingsraden van alle deelnemers. Dat was dinsdag eindelijk gelukt. Hierdoor kon Saskia Gerritsen onder toeziend oog van de leden van de BOR als laatste haar handtekening onder het BOR-convenant zetten. Hiermee is de BOR officieel ingesteld.

Vrijdagmorgen eerst met drie personeel- en organisatieadviseurs de selectiegesprekken voor de functies afdelingsmanager en teamleiders voorbereid. Die vinden op 11 april plaats. Aansluitend de projectgroep Personeel. Er zijn nog aardig wat praktische zaken, die voor 1 november moeten worden geregeld.
Na een paar zeer intensieve weken even tijd om bij te tanken in het paasweekeinde. Heerlijk!