Max van den Berg stopt als commissaris van de Koning

Max van den Berg neemt volgend jaar afscheid als commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Op 22 maart 2016 wordt hij 70 jaar en is het tijd voor leeftijdsontslag. De komende maanden vindt de procedure plaats voor de benoeming van zijn opvolger. De termijn van de nieuwe commissaris van de Koning gaat in op 1 april.

Max van den Berg neemt volgend jaar afscheid als commissaris van de Koning in de provincie Groningen. Op 22 maart 2016 wordt hij 70 jaar en is het tijd voor leeftijdsontslag. De komende maanden vindt de procedure plaats voor de benoeming van zijn opvolger. De termijn van de nieuwe commissaris van de Koning gaat in op 1 april.

Ontslagbrief

In zijn ontslagbrief aan Provinciale Staten schrijft Max van den Berg: "Vanaf 1 september 2007 heb ik het ambt met veel plezier vervuld. Ik heb het werk voor de provincie met veel energie gedaan en er ook veel energie aan ontleend. Het opkomen voor de Groninger bevolking in het aardbevingsdossier was en is daar nog steeds een bijzonder onderdeel van. Ook in het komend seizoen wil ik er, samen met u, hard aan blijven werken."

Benoemingsprocedure

De eerste formele stap in de procedure voor de benoeming van een nieuwe commissaris is het opstellen van een profielschets. Dat doen Provinciale Staten. Op 28 oktober neemt de minister van Binnenlandse Zaken de profielschets van Provinciale Staten voor de nieuwe commissaris in ontvangst. Dan wordt ook de vertrouwenscommissie in de Staten ingesteld die onder strikte geheimhouding de sollicitatieprocedure uitvoert.