Max van den Berg lanceert 123subsidie.nl

De site 123subsidie.nl is donderdag 1 oktober officieel gelanceerd door de voorzitter van Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) Max van den Berg en internetondernemer Ben Woldring. De site biedt een overzicht van 25 subsidieregelingen voor bedrijven in Noord-Nederland en is een initiatief van SNN, namens de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Ondernemers kunnen via de site in drie stappen achterhalen of ze in aanmerking komen voor subsidie en waar ze deze kunnen verkrijgen. De site biedt naast een overzicht van subsidies van het SNN, ook een overzicht van de subsidies van de drie provincies, de Kvk Noord-Nederland, de NOM, Syntens, SenterNovem, het Ministerie van Economische Zaken, TCNN en de Economische Voorlichting Dienst (EVD).


Overzicht

Bedrijven weten lang niet voldoende dat ze voor de uitvoering van hun ideeën, producten of (haalbaarheids)onderzoeken een deel van de kosten gesubsidieerd kunnen krijgen. 123subsidie.nl biedt niet alleen een overzicht van specifieke subsidies, maar verwijst de ondernemer ook direct naar de instantie waar hij terecht kan. Tot op heden bestond er geen overzicht van het aanbod van subsidies in Noord-Nederland. 123subsidie.nl biedt een overzicht van 25 regelingen en wordt in de komende maanden verder uitgebreid.

Digitaal en fysiek loket

Het subsidieloket bestaat uit een digitale omgeving en een fysieke achtervang, dat gesitueerd is bij het SNN, Laan Corpus den Hoorn. Bij vragen kan de ondernemer altijd bellen of e-mailen met het SNN.